Podlíšťany

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 17.06.2014
Umístění: Podlíšťany, na návsi, naproti mostu, vedle hospody
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918:

PODLÍŠŤANY:
BRYCHNÁČ J. nar. 1885.
CERAL FRANT. -||- 1876.
KUČERA OTA -||- 1896.
PILÁŘ KAREL -||- 1879.
SYNEK JOSEF -||- 1882.
ŠUSTR JOSEF -||- 1892.
ŠUSTR VEND. -||- 1894.
TOMIŠKO ČEN. -||- 1895.
TŘÍSKO VÁC. -||- 1865.
ZÍTA FRANT. -||- 1891.
ZÍTA JAN -||- 1892.
PROSTĚJOV:
ČERVINAK JOS. -||- 1881.
JELÍNEK VÁC. -||- 1898.
ZEMAN FRAN. -||- 1892.
ČÁSTKOV:
KOZEL FRAN. -||- 1877.
MEDULA JOS. -||- 1883.
OBOŘICE:
KODÝN JOS. -||- 1884.

VĚNUJE – SBOR
DOBROVOL HASIČŮ A OBČANÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06471
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová