Vrbice

Pomník osvobození obce

Autor: Petr Doležal, 24.01.2007
Umístění: Vrbice, u hřbitova
Nápis:
čelní strana:
ČSR
PRAVDA VÍTĚZÍ

na desce:
NA PAMĚŤ OSVOBOZANÍ NAŠÍ OBCE
RUDOU ARMÁDOU 14 DUBNA 1945-
ZBUDOVALI VDĚČNÍ OBČANÉ

schody:
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939

strana 2:
USA
VE SVORNOSTI JE SÍLA

BUDE-LI
KAŽDÝ
Z NÁS Z
KŘEMENE
JE CELÝ
NÁROD
Z KVÁDRŮ

strana 3:
GB
MILOVATI BUDEŠ
BLIŽNÍHO SVÉHO

VY KTEŘÍ JSTE SE
SVOBODY NEDOČKALI
NECHŤ VÁM VĚČNĚ SVÍTÍ
SVĚTLO SVOBODY

strana 4:
SSSR
VĚRNI ZŮSTANEME

MY KRVÍ PLATILI ZA VAŠI SVOBODU
VAŽTE SI JÍ!
ZA 32.HRDINNĚ PADLÝCH
RUDOARMĚJCŮ SSSR
Poznámka:

Součástí pomníku je monument s dělem. Jde o německý protitankový kanon PaK 40 ráže 75mm. Hlaveň namířena proti linii postupu vojsk v roce 1945.
Toto dělo stálo na německé obranné linii mezi Bořeticemi a Vrbicí. Po válce bylo odtaženo k Vrbickému kostelu a šlo o jakýsi oficiálně první památník. Původně bylo umístěno blíže ke hřbitovu, bez jakýchkoliv nápisů a památníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-18001
Pomník přidal: Petr Doležal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Pavel Trávníček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Doležal, 24.01.2007
Umístění: Vrbice, u školy
Nápis:
HUBÁČEK JOS. 1877 - 1914
KRUPICA FR. 1891 - 1914
MACHOVSKÝ JOS. 1889 - 1914
MICHNA JOS. 1880 - 1914
ŠIMEČEK JAN 1891 - 1914
ZBOROVSKÝ R. 1893 - 1914
BAŘINA ŠŤ. 1891 - 1915
BLANÁŘ FR. 1884 - 1915
BLANÁŘ JAN 1891 - 1915
BUKOVSKÝ DOM. 1882 - 1915
BUKOVSKÝ P. 1888 - 1915
HERZÁN FR. 1885 - 1915
HERZÁN FR. 1887 - 1915
HOLOMEK VÁC. 1891 - 1915
HERZÁN MAT. 1896 - 1915
HŘÍBA JOS. 1880 - 1915
KNÁPEK JAN 1894 - 1915
KONEČNÝ FR. 1894 - 1915
ŠMÍD FR. 1895 - 1915
VARMUŽA MEL. 1874 - 1915
WACHSMAN AR. 1891 - 1915
BLANÁŘ VÁC. 1894 - 1916
HANÁČEK VÁC. 1889 - 1916
HOLOMEK PAV. 1894 - 1916
KRUPICA FERD. 1882 - 1916
MICHNA TOM. 1877 - 1916
NEJEDLÍK RICH. 1895 - 1916
PULKRÁBEK JOS. 1894 - 1916
ŠIMEČEK FR. 1887 - 1916

spodní část pomníku, levý sloupec:
ŠŤASTNÝ OND. 1874 - 1916
BUKOVSKÝ JAN 1897 - 1917
CVRČEK JAN 1898 - 1917
HASÍK VLAD. 1897 - 1917
JANOŠEK M. 1889 - 1917
MACHOVSKÝ FR.1873 - 1917
MICHNA MAT. 1892 - 1917
ŠMÍD BEDŘ. 1892 - 1917
HERZÁN P. 1886 - 1918
HERZÁN P. 1896 - 1918

spodní část pomníku, pravý sloupec:
HERŮFEK FR. 1868 - 1918
HERŮFEK FR. 1899 - 1918
HOLOMEK FR. 1889 - 1918
HOLOMEK TOM. 1897 - 1918
KRATOCHVÍL A. 1882 - 1918
SEDLÁČEK FR. 1892 - 1918
OSTŘÍŽEK V. 1896 - 1918
ŠŮREK FR. 1898 - 1919
ZÁRUBA JOS. 1892 - 1919
GALA AL. 1876 - 1920


1914 - 1918

TĚCH JICHŽ JSOU VYRYTA TU JMÉNA VŠAK TĚLA V SVĚTĚ ROZTROUŠENA PLAČÍCÍ SIROTCI A VDOVY NEVĚDÍ KDE JSOU JÍCH ROVY VŠAK ZNÁ PÁN HROBU JEJICH HROUDU JÍCH VRAHY PŘEDVOLÁ SI K SOUDU A PO VŠEM POZEMSKÉM TU BOJI TY PADLÉ S PLAČÍCÍMI SPOJÍ

zadní strana :
Zbudováno zásluhou Ochotnického Kroužku
a dodatkem Obce roku 1927

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17999
Pomník přidal: Petr Doležal

Pamětní deska Mařenka Kolářiková

Autor: Ing. František Jedlička, 18.09.2012
Umístění: Vrbice, v parčíku před kostelem, vedle pomníku Obětem 1. světové války
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ
DNE 10.5.1945 ZEMŘELA
TRAGICKOU SMRTÍ NAŠE MILÁ KAMARÁDKA
MAŘENKA
KOLÁŘIKOVÁ
VĚNOVALI DĚVČATA A CHLAPCI Z VRBICE

TAK KRÁTCE ŠLA JSEM S VÁMI,
HLE – TU SE CESTA DĚLÍ,
VŠAK PTÁCI NAD HLAVAMI
MI PÍSEŇ NEDOPĚLI
Poznámka:

Zemřela předčasným výstřelem z pistole při slavnostní salvě u příležitosti oslav osvobození obce. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-18000
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob František Bařina

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 27
Nápis:
RODINA
BAŘINOVA
FRANTIŠEK
*31.3.1898
+21.12.1971
Poznámka:

Italský legionář.
Nar. 30.3.1898 Vrbice, okr. Hustopeče. U c.k. armády vojín. Zajetí 15.5.1917 Gorice, zařazení do legie 22.4.1918, 32. p.pl., konec v legiích 10.10.1919. 31.12.1919 sproštěn služby.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Jan Blanář

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 28
Nápis:
RODINA
BLANÁŘOVA
JAN
*17.12.1899
+11.5.1975
Poznámka:

Italský legionář.
Nar. 18.12.1899 Vrbice, okr. Hustopeče. U c.k. armády vojín, 99. p.pl. Zajetí 12.12.1917 Mt-Cobboretto. Zařazení do legie 12.7.1918, vojín, 35. p.pl. Konec v legiích 5.8.1919, demobilizován.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Cyril Herzán

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 194
Nápis:
RODINA
HERZÁNOVA
CYRIL
Poznámka:

Ruský legionář.
Nar. 1.7.1888 Vrbice, okr. Hustopeče. U c.k. armády vojín, 24. zem.p,pl. zajetí 7.9.1914 Těšov, přihlášení do legií Omsk, zařazení do legií 8.8.1918, vojín, 1. zál.pl., 6. stř.pl. Konec v legiích 30.9.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Augustín (Gustav) Nejedlík

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 119
Nápis:
AUGUSTÍN NEJEDLÍK
*26.7.1893 +13.10.1945
Poznámka:

Ruský legionář.
Nar. 26.7.1893 Vrbice, okr. Hustopeče. U c.k. armády vojín, 99. p.pl., 25. pr.pol.mys. Zajetí 20.7.1915 Sokal. Přihlášení do legií Darnice, zařazení do legie 13.6.1918, vojín, 10. stř.pl. Konec v legiích 19.11.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Pavel Stanický

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 153
Nápis:
RODINA STANICKÁ
PAVEL
*25.1.1899
+14.4.1980
Poznámka:

Italský legionář.
Nar. 25.4.1899 Vrbice, okr. Hustopeče. U c.k. armády vojín, 73. p.pl. Zajetí 23.6.1918 Montello. Přihlášení do legií Sulmona, zařazení do legie 31.8.1918, vojín, 35. p.pl. Konec 31.5.1919, demobilizován.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Válek

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 76
Nápis:
RODINA VÁLKOVA
FRANTIŠEK
*28.11.1893 +12.7.1988
Poznámka:

Ruský legionář.
Nar. 28.11.1893 Vrbice, okr. Hustopeče. U c.k. armády 99. p.pl., zajetí 5.11.1914 Převorsk, zařazení do legií 11.6.1918, svobodník, 3. tech. rota. Konec v legiích 14.8.1920, vrátil se do vlasti.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Stávek

Autor: Brigita Petrášová, 05.03.2020
Umístění: Vrbice, hřbitov, hrob č. 240
Nápis:
RODINA STÁVKOVA
FRANTIŠEK
*26.5.1899 +4.4.1976
Poznámka:

Italský legionář.
Nar. 26.5.1899 Vrbice, okres Hustopeče. U c.k. armády vojín, 99. p.pl. Zajetí 12.12.1917 Montde Colberetto, přihlášení do legií 13.7.1918 Sulmona, zařazení do legie 13.6.1918 (???), vojín, 31. p.pl. Konec v legiích 12.8.1919, demobilizován.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová