Šitbořice

Pomník Josef a Štěpán Káňa

Autor: Brigita Petrášová, 05.11.2020
Umístění: Šitbořice, Brněnská, hřbitov
Nápis:
Tento kříž věnovali
ISIDOR a LUDMILA
KÁŇOVI
ke cti a chvále Boží a na památku svých synů
JOSEFA a ŠTĚPÁNA,
kteří padli hrdinnou smrtí na poli cti
za císaře a vlast
na Soči dne 30.8.1917
ve stáří 24. roku
u Lublina dne 21.7.1915
ve stáří 20. roku

Dobrý boj jsme bojovali,
běh života dokonali,
hrob náš v dálné cizině.
Kdo tam na nás vzpomene?
Zde křesťane zde pros,
za vojíny se modli,
abychom po boji......
žili v pokoji věčném.
Bůh jim dej slávu věčnou!
(Dolní nápis je poškozený a špatně čitelný, nemusí být přesné)
Poznámka:

Josef Káňa - nar. 1894 Šitbořice, Hustopeče, Morava, příslušný tamtéž. Hraničářský prapor 5, prapor polních myslivců 25. Padl 29. 8. 1917 v Dolji Laz, Tolmein, Přímoří, jihozápadní fronta (italské bojiště).

Štěpán Káňa - nar. 1895, Šitbořice, Hustopeče, Morava, příslušný tamtéž.
Polní pluk 99. Zemřel 21. 7. 1915 v polní nemocnici 9/9 v Zakrzowek, Lublin v rus. Polsku. Pohřeb 21. 7. 1915 v Zakrzowek.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-17932
Souřadnice: N49°1'8.24'' E16°46'36.52''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník František Lejska

Autor: Brigita Petrášová, 05.11.2020
Umístění: Šitbořice, Brněnská, hřbitov
Nápis:
Tento svatý kříž věnovala
ke cti a slávě Boží
a k upomínce na svého drahého syna
FRANTIŠKA,
který zemřel 13. července 1917
v nemocnici v Kovelu v Ruském Polsku
v 19. roce věku svého
MARIE LEJSKOVÁ
L.P. 1918

Vzdálen od svých drahých, od své vlasti
zemřel v dálné cizině,
dej mu Bože, za vše strasti
plesat v nebes výšině.
Těžce oželen od svých milovaných!
Poznámka:

František Lejska - nar. 1898 Šitbořice, Hustopeče, Morava.
Vojín, býv. pplk. 99. Datum úmrtí 13.7.1917 v nemocnici č. 4 v Kowel na Volyňsku Rusko. Datum pohřbu: 14.7.1917 na hřbitově v Kowel.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'8.19'' E16°46'36.69''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Martin Lengál

Autor: Brigita Petrášová, 05.11.2020
Umístění: Šitbořice, Brněnská, hřbitov
Nápis:
RODINA
LENGÁLOVA
MARTIN
1.11.1870 - 1.6.1945
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě r.u. armády, není jisté, zda uvedená data patří k jeho jménu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'7.78'' E16°46'38.09''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Jiří Nevídal

Autor: Brigita Petrášová, 05.11.2020
Umístění: Šitbořice, Brněnská, hřbitov
Nápis:
ING. JIŘÍ NEVÍDAL
PODPLUKOVNÍK ARMÁDY ČR
*10.12.1948 +1.6.2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'7.77'' E16°46'38.24''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Stejskal

Autor: Brigita Petrášová, 05.11.2020
Umístění: Šitbořice, Brněnská, hřbitov
Nápis:
RODINA
STEJSKALOVA
FRANTIŠEK
*14./XII. 1895 +26./I. 1935
Poznámka:

Italský legionář, nar. 14.12.1895 Šitbořice, okr. Hustopeče.
Zajetí 10.9.1918, Mt. Asolone, přihlášení do legií 6.10.1918 Avezzano, další zařazení 1.11.1918, 35 p. pl. Konec v legiích 20. 7. 1919. Odešel k četnictvu.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'7.13'' E16°46'35.53''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Kenotaf Antonín Stejskal

Autor: Brigita Petrášová, 05.11.2020
Umístění: Šitbořice, Brněnská, hřbitov
Nápis:
RODINA
STEJSKALOVA
ANTONÍN
1922 - 1945
VĚZNĚNÝ V KONCENTRAČNÍCH
TÁBORECH - ZAHYNUL NA CESTĚ KE SVOBODĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°1'6.38'' E16°46'37.25''
Pomník přidal: Brigita Petrášová