Hostín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Dražil, 21.01.2021
Umístění: Hostín, u autobusové zastávky
Nápis:
UTRPENÍM RODÍ SE SVOBODA NÁRODA
1914 HROB V DÁLI 1918
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ.
HÁJEK VÁCLAV
HOJKA JOSEF
HEROUT ANT.
MAŠTALÍŘ VÁCL.
NOVOTNÝ VÁCL.
OPATA VÁCLAV
ROUBÍČEK JOS.
RŮŽIČKA ANT.
ŠTRÁCHAL JAN
ŠTRÁCHAL KAREL
ŠTĚPÁN JOSEF
ZÁKORA JOSEF
ZÁKORA FRANT.

VĚNUJE SPOLEK DIV. OCHOT. VOJAN
Poznámka:

V roce 1934, na místě bývalého kalu-rybníčku, postavil spolek divadelních ochotníků pomník padlým v 1. světové válce a to za cenu 2950 Kč. Slavnostnímu odhalení předcházel průvod z dolní části obce, zúčastnili se hasiči, sokolové, hudba, alegorické vozy Havlíček, Svoboda a Vlast. V průvodu nesly malé děti věnečky se jmény padlých. Po proslovu byl pomník slavnostně odhalen. Ve válce bylo 78 občanů Hostína, padlo 12 a 5 zemřelo na následky válečných útrap.
(zdroj: Jan Sládeček, Hostín a Harbasko v historii)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-27358
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba