Horní Branná

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Trần Phan Anh, 29.06.2014
Umístění: Horní Branná, v centru obce naproti č.p. 105
Nápis:
BAKSTEIN VÁCL.
BERAN ANTONÍN
BITNER EMIL
BRAUN BOHDAN
BRAUN JAROSLAV
BUCHGERBER JOS.
BULHÁREK JOS.
BULUŠEK ANT.
BULUŠEK ANT.
BULUŠEK FRAN.
ČERVINKA JOSEF
ČERNÝ JAN
DUNDA VÁCLAV
DOUBA FRANT.
EXNER JINDŘICH
FIŠERA ANTONÍN
HAMÁČEK FRANT.
HAMÁČEK JOSEF
HANČ JAN
HANUŠ BOHUMIL
HANUŠ FRANT.
HANUŠ JOSEF
HOLUBEC VÁCL.
HONCŮ FRANT.
HÁK JOSEF

HORÁČEK ŠTĚP.
HORÁČEK VIL.
HRUBÝ JOS.
HRUBÝ VIL.
HYLČER.KAR.
JAHODKA JOS.
JANATA JAR.
JANDA ANT.
JANDA EDV.
JANDA JOS.
JANDOUREK VÁCL.
JEBAVÝ JOS.
JECH FRANT.
JIŘÍČEK FRANT.
KITTLER ANT.
KRISTAN FRANT.
KUČERA ANT.
KYNČL OLDŘ.
LUKA KAR.
LUKEŠ ŠTĚP.
MACH KAR.
MALINA FRANT.
MALINA JAR.
MEJSNAR JAN
MENCL JOS.
MENCL KAR.
MENER JAN
NOVÁK VOJT.
NOVOTNÝ JOS.
NOVOTNÝ VÁCL.
PANŠR FRANT.

PATOČKA FRANT.
PETRÁK ANT.
PETŘÍK EDV.
PETŘÍK JAN
PETŘÍK KAR.
PITRMUC JOS.
ŘEHOŘ FRANT.
ŘEHOŘ HYNEK
ŘEHOŘ JOS.
SEDLÁČEK FRANT.
ŠÍR ANT.
ŠÍR BOH.
ŠÍR JAN
ŠORM ANT.
ŠTEFAN JOS.
ŠVITORKA FRANT.
TOMÁŠ VÁCL.
TREJBAL JOS.
UDATNÝ JOS.
VANĚK JOS.
VANÍČEK BOH.
VANÍČEK JOS.
VANÍČEK KAR.
VANÍČEK FRANT.
VANÍČEK JOS.
VIŠŇÁK JAN

CHRABRÝM SYNŮM SVÝM, JIŽ OBĚTÍ SE STALI
VÁLKY SVĚTOVÉ, TĚM, KTEŘÍ MŘELI V DÁLI
VOLNOU ZA SLOVAČ SVOU VOLAJÍCE MATKU
PĚTASEDMDESÁTÝCH PAK NA PAMÁTKU
NAROZENIN MUŽE JEHOŽ PEVNÁ SÍLA
TĚŽCE ZKRUŠENÉMU NÁRODU
NAVRÁTILA ZLATOU SVOBODU.
OBEC HORNÍ BRANNÁ VDĚČNĚ POSTAVILA.

NA PAMÁTKU OBĚTEM NACISMU
1939 - 1945
ADLOV ARNOŠT
ADLOV JOSEF
ANTOŠ VÁCLAV
FIŠERA JOSEF
LUŇÁK JOSEF
Poznámka:

- nápisy hůře čitelné, pomník zachovalý
- historické foto zde: http://www.hbranna.cz/data/1143563203/pomnik-branna.jpg


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5104-08340
Pomník přidal: Milan Lašťovka