Černěves

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šafus, 06.11.2022
Umístění: Černěves, severní okraj obce, u cesty na Lounky
Nápis:
NA PAMÁTKU
PADLÝCH
V PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLCE
R. 1866 NECHAL ZHOTOVIT
SEDLÁK Z ČERNĚVSI

Joseph

Pomník přidal: Ivo Šafus
Příprava dat: Marek Lanzendorf

Hrob M. V. Chuďakov

Autor: Arno Glaser, 17.06.2014
Umístění: Černěves, hřbitov, jižní okraj obce
Nápis:
vojín
Michail Vasiljevič
CHUĎAKOV
Saratov SSSR
nar. 1924 zem. 12.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00663
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Zdeněk Kubeš

Autor: Ivo Šafus, 05.11.2022
Umístění: Černěves, hřbitov, jižní okraj obce
Nápis:
ZDENĚK
KUBEŠ ROTNÝ LETECTVA
*3.7.1930 +10.12.1950

Co nejdražší nám bylo
nám krutý osud vzal,
ve vzpomínkách a srdcích
žijete s námi dál...

Pomník přidal: Ivo Šafus
Příprava dat: Marek Lanzendorf