Štěpánovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 15.06.2014
Umístění: Štěpánovice, u autobusové zastávky
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM
VĚNUJE
RODNÁ OBEC

HOCHMAN VÁC. 33 ROKŮ
KOSINA ALOIS 21 -,,-
PELC FRANT. 21 -,,-
DAĎOUREK BOH. 28 -,,-
SALABA JAN 45 -,,-
PODOBSKÝ JOS. 24 -,,-
HORÁK FRANT. 20 -,,-
HAVRDA JOS. 45 -,,-
KŘÍČKO JOS. 50 -,,-
HORÁČEK FRANT. 36 -,,-

1914 – 1918.
1924.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41974
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek