Kramolín

Pomník operace Spelter

Autor: Libuše Pavlíčková, 05.05.2011
Umístění: Kramolín, severně obce 700 m u lesíka, směr letiště u Náměště nad Oslavou
Nápis:
V NOCI ZE 4. NA 5. KVĚTNA 1944
ZDE PROVEDLA VÝSADEK
PARASKUPINA SPELTER:

kpt. BŘETISLAV CHRASTINA
25.5.1901 – 11.6.1971
rtn. JAROSLAV KOTÁSEK
31.7.1917 – 16.6.1944
rtn. RUDOLF NOVOTNÝ
28.12.1914 – 29.12.1953
čet. JAN VAVRDA
26.2.1922 – 15.4.1995

NEZAPOMENEME!
22. ZÁKLADNA LETECTVA
Poznámka:

Operace Spelter byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.
Desant tvořili št. kpt. Břetislav Chrastina, rtn. Jaroslav Kotásek a radisté rtn. Rudolf Novotný a čet. Jan Vavrda. Jejich úkolem byla podpora a rozšiřování odbojové činnosti a dále sběr zpravodajského materiálu a udržování radiového spojení s Londýnem. Pro tento úkol byli vybaveni radiostanicí s krycím názvem Lenka.
Desant byl vysazen ze 4. na 5. května 1944 poblíž Kramolína (společně s výsadkem Potash). Po seskoku došlo ke komplikacím; Kotásek zůstal uvězněn v padákovém postroji na stromě, následně nemohly být padáky zamotané v korunách stromů ukryty. Během přesunu ztratil Chrastina při brodění potokem boty a se sdělením, že si sám opatří jiné skupinu opustil, ale znovu se s ním ostatní členové výsadku neshledali. Mezitím gestapo začalo po výsadku pátrat.
Poblíž Boňova se zbývající členové desantu setkali s tzv. noční hlídkou. S její pomocí získali přechodný úkryt. K dalším obtížím došlo i při pozdějším přesunu; na kontaktní adrese nebyli přijati. Velitel skupiny kpt. Chrastina se neobjevil (podařilo se mu dostat na Slovensko a přidat se k partyzánům, v jejichž řadách se účastnil SNP) a velení převzal Kotásek. Z bezpečnostních důvodů zůstával v úkrytu i materiál a skupina nemohla plnit naplánované úkoly. Brzy došlo s pomocí místních k přesunu do hájovny v lesích na Ostrém nedaleko Myslibořic. Kromě navázání spojení s místním odbojem bylo navázáno spojení s Londýnem a to v noci z 5. na 6. června.
O pobytu výsadkářů vědělo čím dál více lidí. Nakonec se o nich přes své konfidenty dozvědělo i gestapo. Díky tomu byli výsadkářům při jednání nastrčeni místo zástupců brněnské odbojové organizace gestapáci. Část příslušníků gestapa chtěla využít výsadkáře k radiové hře proti Londýnu a k akci proti Carbonu. Další část navrhovala likvidaci skupiny. Nastrčení spolupracovníci gestapa byli ale odhaleni jiným konfidentem a příslušníci Spelteru byli přes Londýn varováni, že jednají se zrádci.
Gestapo se rozhodlo pro likvidaci skupiny a zatklo jednoho ze spolupracovníků Spelteru Ladislava Papulu. Od něj se snažili získat informace o pobytu výsadkářů. V noci z 15. na 16. června došlo při pokusu o zatčení výsadkářů k boji mezi nimi a gestapem; Novotnému a Vavrdovi se podařilo uprchnout, Kotásek padl. Mnoho jejich pomocníků se ale dostalo do rukou gestapa.
Díky kontaktům z doby před zatýkáním se oběma zbývajícím členům Spelteru podařilo ukrýt v Šašovicích a poté v Želetavě. Získali nové falešné doklady a díky provizorně sestavené vysílačce znovu navázali spojení s Londýnem. Oba výsadkáři navíc dokázali sjednotit 12 různých odbojových skupin s přibližně 200 členy. Vzniklá odbojová organizace, která po válce dostala název Lenka - Jih (Lenka byl krycí název nově sestavené vysílačky, Jih bylo odvozeno od slova Jihlavsko). Skupina působila od Brtnice až Moravské Budějovice a zaměřovala se zejména na zpravodajskou a sabotážní činnost. Zároveň zorganizovala a přijala dva shozy materiálu, vykorespondovala dodání celkem 9 tun materiálu.
Činnost skupiny byla oficiálně ukončena 31. května 1945.
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Spelter)

Břetislav Chrastina, kapitán, nar. 25.5.1901 Hodonín, osobní číslo Z; A-1432, odveden 30.9.1939, Paříž, Francie, nadporučík letectva v zál. čs.
Jaroslav Kotásek, rotný, nar. 30.7.1917, Ratíškovice, okres Hodonín, osobní číslo Z; F-2260, odveden 4.3.1940, Marseille, Francie, vojín čs., padl 15./16.6.1944, Myslibořice, Moravské Budějovice, v přestřelce s gestapem. Příslušník MNO-VB, Zvláštní skupina, výsadek Spelter.
Rudolf Novotný, rotný, nar. 28.12.1914, Kbel, okres Mladá Boleslav, osobní číslo Z; F-3144, odveden 25.4.1940, Marseille, Francie, desátník čs.
Jan Vavrda, četař, nar. 26.2.1922, Olomouc, osobní číslo Z; F-3511, odveden 13.5.1940, Marseille, Francie, nevoják.
(zdroj databáze VÚA Praha)

Rozhovor s paní Boženou Kopcovou, týkající se této události - http://www.vets.cz/wp-content/uploads/2014/10/Rozhovor-s-B.-Kopcovou-partyzankou.pdf


Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička