Vysočany

Pamětní deska Theodor Veidl

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 02.06.2014
Umístění: Vysočany, kostel sv. Václava
Nápis:
Dr. THEODOR VEIDL
28.2.1885 - 16.2.1946
Rodák z Vysočan, studoval na gymnáziu
v Chomutově a univerzitě v Praze,
zemřel ve sběrném táboře Terezín.
Významný sudetoněmecký skladatel,
dirigent, hudební vědec, pedagog a publicista.
První německý nositel Československé
státní ceny za operu (1929).

Landsmann aus Wissotschan,
studierta am Gymnasium in Chomutov
und an der Universität in Prag,
starb im Sammellager Theresienstadt.
Berűhmter sudetendeutscher Komponist,
Dirigent, Musikforscher, Pädagoge und Publizist.
Erster dutscher Träger des Tschechoslowakischen
Staatspreises fűr die Oper (1929).
Poznámka:

bližší přístup k pamětní desce boční brankou


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo