Podivín

Hřbitovní, Masarykovo náměstí, Palackého

Hrob Václav Neužil

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 28.09.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého, kolem sokolovny
Nápis:
Zde odpočívá
Václav
Neužil
vojín 1. pluku
Slovácké brigády
+r.1919
ve věku 21 let.
pokoj tobě.
Poznámka:

Václav Neužil, nar. 2.9.1898, +2.10.1919. Pěšák I. praporu, 3. setniny Slováckého pluku
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)

Rodina bydlela ve skromném domečku v Podivíně č.p. 146, při Svodnici (dnešní Trchmánka). Dnes už byly domky zbourány. Rodiče Václava Neužila, Františka a Jan, zabezpečovali rodinu drobným zemědělským hospodářstvím, Jan pracoval jako výpomocný zedník. Krátce před vypuknutím 1. světové války však zahynul při kopání vinných sklepů na Vrbici. Matka převzala starost o tři děti, z nichž Václav byl prostřední. Starší dcera Kateřina odchází za prací do Vídně, kde se provdala za Jana Klaka, mladší Hedvika pracovala ve Vídni a Praze jako kuchařka, provdala se za Aloise Matějíčka, který zahynul při leteckých náletech v Podivín v roce 1945.
Matka spoléhala, že nejobtížnější válečnou dobu jí pomůže překonat syn Václav, který po ukončení základní školy pracoval jako pomocný dělník. Toho však ve třetím válečném roce povolali do c.k. armády. Jeho bližší osudy v ní nám nejsou známy, ale máme doloženo, že s dalšími kamarády z Podivína vstupuje mezi prvními do Slovácké brigády a je zařazen do jejího 1. praporu.
Při výkonu služby se nakazil zákeřným tyfem a 2. října 1919 umírá v hodonínské vojenské nemocnici.
(zdroj: z projevu starosty města Podivín Martina Důbravy 28.9.2019)

Fotografie pochází ze vzpomínkového aktu ke 100. výročí pohřbu Václava Neužila dne 28. 9. 2019. K tomuto datu byl náhrobek rekonstruován o opraven letopočet úmrtí z r. 1918 na 1919.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6204-38476
Souřadnice: N48°49'48.79'' E16°50'45.5''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Augustin Huleja

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 39
Nápis:
AUGUSTIN HULEJA *28.9.1887 +14.5.1954
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, praporčík V. polního praporu, 1. setniny.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Hugo Odehnal

 • + o skupině VPM (BV, Podivín hřbitov)
Autor: Brigita Petrášová, 22.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 85
Nápis:
RODINA ODEHNALOVA
MVDR HUGO
*1897 +1971
Poznámka:

Ruský legionář. Narozen 1.10.1897 v Podivíně. U c.k. armády - 3. p. pl., zajat 21.8.1916 Mikulajev, přihlášen do legií 7.3.1918 Poltava, u 8. stř. pl., konec v legiích 20.6.1920. Vrátil se do vlasti.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Alois Zachara

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 27
Nápis:
ALOIS ZACHARA
*1898 +1978
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, poručík záložního praporu.
Nar. 5.5.1898.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Bartošík

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 282
Nápis:
RODINA
BARTOŠÍKOVA
FRANTIŠEK
*17.7.1896 +5.6.1945
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, střelec, štábní setnina.
nar. 15.8.1896
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Blažej Onuca

 • + o skupině VPM (BV, Podivín hřbitov)
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vchod z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 353
Nápis:
RODINA
ONUCOVA
BLAŽEJ *1892 +1971
Poznámka:

Desátník, legionář italský.
Nar. 4.1.1895 Šardice, okr. Kyjov, bydliště Šitbořice, okr. Břeclav. 7.3.1913 zařazen do c.k. armády, 3. p. pl. Zajat 19.8.1917 Selo, přihlášení do legií 27.4.1918 Padula, zařazen u 32. stř. pl.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Antonín Stoček

 • + o skupině VPM (BV, Podivín hřbitov)
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 398
Nápis:
STOČEK ANTONÍN *1879 +1949
VZPOMÍNÁME
Poznámka:

Desátník Antonín Stoček, legionář ruský. Nar. 2.4.1878 (1879) v Rosicích u Brna. První zařazení u c.k. - 2. pl. pev. děl., poslední zařazení 5. pol. houf. pl. Zajat 10.7.1917 Stanislavov, přihlášen do legií - Darnice, zařazen do dalších legií 20.7.1917, první zařazení 1. děl. divz., poslední zařazení 3. leh. děl. pl. Konec v legiích 15.5.1920. Demobilizován.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Antonín Rosenbreier

 • + o skupině VPM (BV, Podivín hřbitov)
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 428
Nápis:
RODINA ROSENBREIEROVA
ANTONÍN
*1887 +1961
Poznámka:

Vojín, dobrovolec ruských legií. Nar. 22.4.1887 v Podivíně.
U c.k. zařazen u 25. zem. p. pl., zajat 9.9.1914 Tomašov. Do legií přihlášen 14.8.1917 Semipalatinsk, zařazen do další legie 23.11.1918. První útvar voj. správa MV, poslední zařazení tranzitní pr. Demobilizován.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Leopold Nosál

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 332
Nápis:
RODINA NOSÁLOVA
LEOPOLD
*10.11.1898 +21.5.1971

KDO BYL MILOVÁN, NENÍ ZAPOMENUT
Poznámka:

Svobodník, příslušník Slovácké brigády, V. polní prapor, stroj. puš.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Josef Hertl

 • + o skupině VPM (Slovácká brigáda)
  • Největší vojensky řízená dobrovolnická organizace na území Československa.
   Období: 1918 - 1919
   Činnost: pořádková služba, obrana a stráž hranic
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 19.10.2019
Umístění: Podivín, Hřbitovní, hřbitov, vstup z ulice Palackého kolem sokolovny, hrob č. 335
Nápis:
RODINA
HERTLOVA
JOSEF *25.3.1893 +1.4.1955
Poznámka:

Příslušník Slovácké brigády, střelec, I. polní prapor, 1. setnina.
(zdroj: Podivínský zpravodaj, prosinec 2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová