Kľačno

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 13.06.2014
Umístění: Kľačno, v hornej časti obce, pri odbočke na Fačkovské sedlo
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA PADLÝM
A UMUČENÝM HRDINOM
V BOJI ZA SLOBODU
A NEZÁVISLOSŤ
NAŠEJ VLASTI
V ROKOCH 1944 – 1945

sign.
AKAD. SOCH. KLÁRA PATAKI
ING. ARCH. JOZEF VICEL
1974

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'44.9'' E18°39'28.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás