Volenice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 08.06.2014
Umístění: Volenice, v parčíku n návsi před č.p. 2
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914 -1918

KRICNER KAREL stár 22 roků
BRŮNA BEDŘICH stár 31 roků
BRŮNA FRANT. stár 21 roků
FRIDRICH KAREL stár 27 roků
KUNDELA RUDOLF stár 26 roků
KUBÁČ JOSEF stár 44 roků
KUBÁČ JOSEF stár 34 roků
VACH FRANT. stár 19 roků

MY DALI ŽIVOT
VY DEJTE LÁSKU!

OBĚTI NACISTICKÉHO TERORU
JOSEF JELEN
*12.8.1921 +12.5.1944
JOSEF MORAVEC
*16.1.1945 v stáří 47.let.
VÁCLAV KREMR
*28.9.1911 +12.5.1945
VÁCLAV VONDRÁČEK
padl pro vlast, jako dobr. stráž. voj. při nál. na město Roudnice 9.5.1945 ve st. 23 l.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00260
Pomník přidal: Milan Lašťovka