Hořesedly

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Hořesedly, v parku u kaple sv. Vavřince
Nápis:
VOJ. EFENBERK VLAD.
PADL 1944.14.II. ARESTOV
VOJ. MARTÍNEK EMIL
PADL 14.4.1945 V HULČI.
ROT. PORAZÍK ŠTĚ.
PADL 16.III.1943 V HULČI.
POSPÍŠIL FRANT.
PADL 6.5.1945
NA PRAŽ. BARI.
ROT. ASP. LET. ZEMAN BORIS
PADL 1945, ANGLIE

VOJ. BARTÍK VLAD.
20.4.1944
PADL U MÍROTÍNA
VOJ. BALLADA ANT.
PADL 12.9.1944
U MOR. OSTRAVY
ČET. CÍLC JINDŘICH
PADL 4.4.1945
U MOR. OSTRAVY
ČET. CÍLC JIŘÍ
PADL 26.3.1945
U MOR. OSTRAVY
VOJ. ČECHÁK JOS.
10.9.1939
PADL U SOBĚSÍNA
POR. HORÁK EMIL
29.9.1945
PADL U KNĚŽEVSE
VOJ. HORA ALEX.
12.9.1944
PADL U DUKLY
VOJ. HURT JOSEF
5.11.1944
PADL U DUKLY
VOJ. JANCÍK VLAD.
6.10.1943
PADL V SSSR.
VOJ. KREJČÍ ALEX.
20.9.1944
PADL U DUKLY
VOJ. PETRÁNĚK JOS.
5.6.1942
PADL V SSSR.
SVOB. PRIMEK VLAD.
29.9.1944
PADL U KROSNA

DES. PROCHÁZKA VÁC.
29.9.1944
PADL U DUKLY
ROT. PLUHAŘ JAN
PADL 10.4.1945
U MOR. OSTRAVY
SVOB. ODSTRČIL ALEX.
10.9.1944
PADL U DUKLY
VOJ. ODSTRČIL PETR
12.4.1942
PADL V SSSR
ČET. TOUŠEK ROSTI.
PADL 24.3.1945
U MOR. OSTRAVY
VOJ. TOUŠEK JAN
27.3.1944
PADL ROVNO
VOJ. TOUŠEK MIL.
5.5.1944
PADL U LUCKA
VOJ. RYCHNA JIŘÍ
23.9.1944
PADL U DUKLY
VOJ. ROLLER ALEX.
PADL 9.6.1943
V HULČI – ČESKÉ
VOJ. STÁREK ANT.
PADL 13.3.1944
V HULČI – ČESKÉ
VOJ. SAHULKA ANT.
30.1.1944
PADL V ZALESÍ
ČET. UMLAUF VÁC.
PADL 24.4.1945
U MOR. OSTRAVY
Poznámka:

Původně pomník Obětem 1. světové války, slavnostně odhalen 18. 6. 1920 a v roce 1924 předán obci. Po druhé světové válce zbaven původních symbolů a desky se jmény a změněn na pomník obětem 2. světové války. Seznam padlých v 1. světové válce a zemřelých na následky války z roku 1929 uvádí tato jména: Jos. Rubner (1914), Rich. Tichai (1914), Rudolf Heckl (1915), Karl Rubsch (1915), Adolf Eis (1915), Alfons Hess (1915), Ambros Anton (1915), Rud. Rubsch (1916), Karl Kotscharek (1916), Konrad Eis (1916), Otto Stieber (1916), Oskar Gschwind (1917), Emanuel Lorenz (1918), Anton Hess (1918), Karl Grimm (1918), Josef Eis (1918), Karl Anton, Josef Reis, Emil Rubsch, Josef Hess, Gust. Wachtl, Franz Eis, Rud. Tschiharsch.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-26558
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 19.05.2015
Umístění: Hořesedly, hřbitov, cestou vpravo za kaplí sv. Vavřince
Nápis:
WIR GEDENKEN DER GEFALLENEN
DER BEIDEN WELTKRIEGE
UND
DER TOTEN 1945/46

MORITURI
TE SALUTANT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-26676
Souřadnice: N50°09'51.50'' E13°36'32.28'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Vurst Konstantinovič Andrejevič

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 19.05.2015
Umístění: Hořesedly, hřbitov, cestou vpravo za kaplí sv. Vavřince
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
PŘÍSLUŠNÍK SOVĚTSKÉ ARMÁDY
VURST KONSTANTINOVIČ
ANDREJEVIČ
zemřel 24.8.1945
Poznámka:

- dle CEVH MO se jedná o Válečný hrob s ostatky vojína Rudé armády;
- dle svědectví místní občanky, paní Jiřiny Petrbokové, se jedná o hrob devatenáctiletého vojáka, který byl zastřelen Čechy, při skrývání se


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02274
Souřadnice: N50°09'51.50'' E13°36'32.28'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Ondřej Brda

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 19.05.2015
Umístění: Hořesedly, hřbitov, cestou vpravo za kaplí sv. Vavřince
Nápis:
Rodina

BRDOVA
Poznámka:

Dle svědectví paní Jiřiny Petrbokové, se jedná o hrob jejího otce Ondřeje Brdy (*29.11.1909 †12.6.1991), původem Volyňského Čecha, který se jako řidič a mechanik tanku zúčastnil Ostravsko-opavské operace, při osvobozování Československa za 2. světové války. Ostravsko-opavská operace byla zahájena 10. března 1945, započala na území Polska 4. Ukrajinským frontem, v jehož řadách působili příslušníci 1. československého armádního sboru - 1. tankové brigády, kdy největší tíhu bojů nesli tankisté. Ostrava byla osvobozena 30. dubna 1945, Sovětská vojska překročila Odru nedaleko Ostravy-Svinova; tanky 1. čsl. tankové brigády odpoledne zaútočily do německého týlu a pronikly spolu se sovětskou střeleckou divizí do centra Ostravy.
Za účast a bojové zásluhy ve 2. světové válce, včetně osvobozování Československa, byl Ondřej Brda vyznamenán a oceněn bojovými řády, medailemi jakož i pamětními medailemi u příležitosti oslav výročí osvobození. Smuteční rozloučení s ostatky Ondřeje Brdy, se uskutečnilo v Rakovnickém krematoriu s čestnými salvami. Archiválie poskytla paní Jiřina Petrboková


Souřadnice: N50°09'51.50'' E13°36'32.28'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Konrad Eis

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 19.05.2015
Umístění: Hořesedly, hřbitov, cestou vpravo za kaplí sv. Vavřince
Nápis:
KONRAD EIS
Oberleutnant im 60. Inft. Regt.
Besitzer mehrerer Kriegsdekorationen,
gefallen im Weltkrige bei Delatin
am 6.7.1916 im 33. Lebensjahre.
Poznámka:

nadporučík Rakousko-uherské armády, příslušník 60. pěšího pluku, který padl na východní frontě, na Ukrajině v 1. světové válce (pravděpodobně při Brusilovově ofenzívě, která začala 4. června 1916 a skončila 20. září téhož roku).


Souřadnice: N50°09'51.50'' E13°36'32.28'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo