Mšec

Tyršovo náměstí, nezařazeno

Pamětní deska František Valenta

Autor: Marek Lanzendorf, 07.10.2020
Umístění: Mšec, č. p. 171, fasáda ZŠ Bez hranic
Nápis:
NA TÉTO ŠKOLE PŮSOBIL
FRANTIŠEK VALENTA
ŘEDITEL ŠKOL.
NARODIL SE 4. ÚNORA 1894
A ZEMŘEL 24. LISTOPADU 1944
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
VE FLOSSENBÜRGU.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Narozen 4. 2. 1894, Bzí. Dlouholetý učitel a ředitel obecné školy ve Mšeci. Výborný hudebník a zpěvák. Člen Československé obce sokolské. Za nepřátelský postoj k německé říši zatčen, vězněn v Kladně, Terezíně a v koncentračním táboře Flossenbürg, kde zemřel.
(zdroj: https://ipac.svkkl.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2121-26418
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob voják Mráz

Autor: Marek Lanzendorf, 08.10.2015
Umístění: Mšec, hřbitov jižně od obce
Nápis:
RODINA
MRÁZOVA
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'48.9'' E13°53'59.4''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Marek Lanzendorf, 08.10.2015
Umístění: Mšec, hřbitov jižně od obce
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
RUDOARMĚJCŮM
НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ
КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Poznámka:

seznam padlých dle CEWH:
Vasil Kostikov *1906 +1945
Grigorij Wechkischanský +11.03.1945
Michal Worona +11.03.1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-26758
Souřadnice: N50°11'48.9'' E13°53'59.4''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vladimír Borkovec

Autor: Marek Lanzendorf, 08.10.2015
Umístění: Mšec, hřbitov jižně od obce
Nápis:
S. VLADIMÍR BORKOVEC
POŠT. ÚŘEDNÍK
PADL V REVOLUČ. BOJÍCH NA HŘÍŠKOVĚ
DNE 7.5.1945, STÁR 29 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'48.9'' E13°53'59.4''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Roubal

Autor: Marek Lanzendorf, 08.10.2015
Umístění: Mšec, hřbitov jižně od obce
Nápis:
Ing. FRANTIŠEK ROUBAL
GENERÁLMAJOR
*29.10.1926 +28.8.2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'48.9'' E13°53'59.4''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Václav Červený, 20.11.2014
Umístění: Mšec, Tyršovo náměstí
Nápis:
HRDINŮM ,
KTEŘÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918
POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SVOBODU VLASTI.

VĚNUJÍ VDĚČNÍ OBČANÉ
NE NASILÍM, ALE MÍRNĚ, NE
MEČEM, ALE PLUHEM,
NE KRVÍ, ALE PRACÍ, NE SMRTÍ,
ALE ŽIVOTEM K ŽIVOTU.

T.G.MASARYK

ADLT JOSEF, BORT FRANTIŠEK, BRYNDA FRANTIŠEK, DIPOLT JOSEF, HRBEK ALOIS, KÁDNER RUDOLF, KLÍMA VILÉM, KRAUS JOSEF, MALEC BOHUMIL, MILDORF JOSEF, MRÁZEK JOSEF, PECH ADOLF, PERGLER KAREL, PETRÁČEK JAROSLAV, POSLEDNÍK JOSEF, POSLEDNÍK VÁCLAV, PROCHÁZKA JOSEF, PROKEŠ FRANTIŠEK, RAK VÁCLAV, RŮŽIČKA ANTONÍN,
SEDLÁČEK ANTONÍN, SLÁDEK FRANTIŠEK, SEIFRT JOSEF, ŠTRÉBL ADOLF, ŠŤÁHLÍK BOHUMIL, VEJRAŽKA ANT., VOLF ANTONÍN, VOLF FRANTIŠEK, VYKUS TOMÁŠ.

1939 - 1945 ZEMŘELI, ABY VĚČNĚ ŽILI…

BERKOVEC FRANT. PADL NA HŘÍŠKOVĚ
HORÁK FRANT. ZEMŘ. PO ZRANĚNÍ NA HŘÍŠKOVĚ
KLÍMA LAD. ZEMŘEL PO MUČENÍ V DRÁŽĎANECH
KRAFT JOSEF ZEMŘ. V KONC. TÁB. OSVĚDČIMĚ
MIKOVEC RUD. ZEMŘEL PŘI NÁLETU V MOSTĚ
SAIDL JOSEF POPRAVEN V LIDICÍCH
ŠLAJCHRT MILOSLAV PADL NA HŘÍŠKOVĚ
ŠIROKÝ JOSEF PADL V REV. BOJI U PRAHY
VALENTA FR. ZEMŘ. V KONC. TÁB. VE FLÖSSENBURGU
VOCÍLKA JOS. ZEMŘ. V KONC. TÁB. V MATHAUSENU
ZÁVORA VÁCLAV PADL NA HŘÍŠKOVĚ
Poznámka:

Pomník zhotovil A.Toupalík, Mšec
Josef Alt - *16.1.1892 v Praze, domovská obec Mšec, Syn Josefa Adlta. Dělník, horník. Do války se 75 p.pl. Zajat 23.6.1915 u Nového Martinova. Ruský legionář. Padl v boji u stanice Chudoljanskaja východně od Omska 21.6.1918. Pohřben je v Nižném Udinsku.
František Bort - buď a) *14.10.1884 ve Mšeci 144, syn Josefa Borta obuvníka ve Mšeci 144 a Františky, roz Koubkové ze Mšece 119, nebo b) * 19.9.1882 ve Mšeci 116, syn Václava Borta, obuvníka ve Mšeci 116 a Cecílie, roz. Rajnyšové ze Mšece 119.
Josef Dipolt - *4.2.1900 ve Mšeci 76, syn Václava Dipolta, dělníka ve Mšecim76 a Paulíny, roz. Hájkové z Milého 14.
Alois Hrbek - *22.7.1881 ve Mšeci 5. syn Karla Hrbka, pokrývače ve Mšeci 5 a Marie, roz. Králové ze Mšece 12.
Vilém Klíma - *15.6.1876 ve Mšeci 44, syn Vincence Klímy, rolníka ve Mšeci 44 a Marie, roz. Talusové ze Mšece 63.
Josef Kraus - *24.2.1875 ve Mšeci 16, syn Jana Krause, rolníka ve Mšeci 16 a Anny, roz. Holubové z Lodenic 31.
Josef Mildorf - *2.4.1895 ve Mšeci 142, syn Václava Mildorfa, obuvníka ve Mšeci 142 a Marie, roz. Ševčíkové ze Mšeckých Žehrovic 52.
Josef Mrázek - *8.9.1883 ve Mšeci 65, syn Václava Mrázka, obchodního jednatele ve Mšeci 65 a Karolíny, roz. Märcové z Prahy. Ženatý od 24.9.1911 s Antonií, roz. Wolkerovou.
Adolf Pech - *15.6.1888 ve Mšeci 21, syn Ignáce Pecha, bednáře ve Mšeci 21 a Anny, roz. Kleinové ze Mšeckých Žebrovic 27.
Karel Pergler - *15.1.1887 ve Mšeci 151, syn Karla Perglera, domkaře ve Mšeci 151 a Anny, roz Doubravové z Doks 25, o. Kladno. Ženatý od 6.7.1910 s Karolínou, roz. Mausfeldovou ze Mšece.
Josef Posledník - *6.6.1893. Domovská obec Mšec. Ruský legionář. Střelec 5. střel pl. 5. r. Padl 16.7.1918 u Chvalinska v Rusku.
Václav Poledník - *14.10.1881 ve Mšeci 15, syn Václava Poledníka, kolaře ve Mšeci 15 a Františky, roz Novotné ze Třtice.
Václav Rak - *23.3.1877 ve Mšeci 131, syn Václava Raka, kominíka ve Mšeci 131 a Anny, roz. Bortové ze Mšece 116.
Antonín Růžička – * 23.5.1886 ve Mšeci 113, syn Antonína Růžičky, kolaře ve Mšeci 113 a Marie, roz. Plchočové ze Mšece 67. Ženatý od 29.4.1911 s Marií, roz. Frantíkovou z Prahy.
Antonín Sedláček - *28.5.1868 ve Mšeci 11, syn Františka Sedláčka, mlynářského tovaryše ve Mšeci 11 a Vincencie, roz. Dondové ze Sýkořice 11.
Antonín Vejražka - *10.5.1897 ve Mšeci 33, syn Karla Vejražky, dělníka ve Mšeci 32 a Anežky, roz. Ulrichové z Krušovic 24.
Antonín Volf - *2.2.1867 ve Mšeci 42, syn Karla Volfa, kupce ve Mšeci 42 a Marie, roz. Kleinové ze Mšece 42.
František Borkovec - *18.11.1915 v Lomnici nad Lužnou, o. Jindřichův Hradec, oddaný 3.4.1941 v Praze s Emanuelou, roz. Límovou z Nových Hradů, o. České Budějovice. Poštovní úředník v Krupé. Byl zraněn v bojích o muniční sklad v Hříškově a zemřel 8.5.1945 v nemocnici v Lounech 1400. Byl pohřben na hřbitově ve Mšeci.
Rudolf Mikovec - * 17.2.1920 ve Mšeci 23, syn Antonína Mikovce, truhláře ve Mšeci 23 a Emílie, roz Skolilové ze Srbče 79. Zabit 12.5.1944 v Hamru, o. Most při náletu. Byl pohřben 1.9.145 ve Mšeci..
František Valenta - *4.2.1894 ve Bzí, o. České Budějovice. Ženatý s Annou, roz Platzerovou z Holešovic, o. Kladno. Ředitel měšť. Škol. Ve Mšeci. Zatčen 29.8.1944 za nepřátelský postoj k říši. Vězněn v Kladně, Terezíně, Flossenbűrgu, kde 24.11.1941 zahynul.
Václav Závora - * 24.10.1912 v Třeboci, oddaný 24.3.1940 ve Mšeci s Marií, roz. Justovou ze Mšece 11, řezník ve Mšeci 172. Padl 7.5.1945 střelnou ranou do hlavy při bojích o Hříškovské muniční skladiště.
(Zdroj: Osudy v kameni, Václav Krůta a Tomáš Bednařík, Rakovník, Raport 2006. str. 136 – 139.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02380
Pomník přidal: Václav Červený

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 07.10.2020
Umístění: Mšec, Tyršovo náměstí 109, fasáda budovy Úřadu městyse Mšec
Nápis:
1850 - 1990
1. PRESIDENTOVI
T. G. MASARYKOVI
K VÝROČÍ 140 LET NAROZENÍ
OBČANÉ MŠECE
VĚRNI ZŮSTANEME

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf