Ovesná

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Luděk Smejkal, 03.10.2018
Umístění: Ovesná, na konci obce, levá strana směr Dobrná
Nápis:
Den Opfern
es Weltkrieges
1914 - 1918
aus unserer
Gemeinde
zum
ewigen Andenken.
Gewidmet von der
Jagdgesellschaft
Habendorf
1922

1914
ALB. FRAUTSCH No. 36
Jäg. Batl. No.1
AUG. WAGNER No. 2
Jäg. Batl. No. 1
JOS NEUMANN No. 27
Inft. Rgmt. No. 42
1915
ANT. DÖRFEL No. 37
Inft. Rgmt. No. 42
ANT. ZUMPE No. 14
Schtz. Rgmt. No. 9
HEINR. WAGNER No. 2
Schtz. Rgmt. No. 9
OTTO NEUMANN No. 27
Inft. Rgmt. No. 42
FRZ. JANICH No. 51
Jäg. Batl. No. 2
1916
FRZ. DÖRRE No. 55
Sap. Batl. No. 14
ED. ROSCH No. 39
Inft. Rgmt. No. 36
1917
FRZ. REHNELT No. 31
Fest. Art. Rgmt. No. 3
1918
FRZ. HÜBNER No.17
Schtz. Rgmt. No. 9
FRZ. LORENZ No. 49
Inft.Rgmt. No.42
EMIL FRAUTSCH No. 25
Schtz. Rgmt. No. 28
RUD. REHNELT No. 29
Inft. Rgmt. No. 1
Poznámka:

K uveřejněným obětem:
Wagner Augustin: Patrf., FJB. Nr. 1, 1884 – 1914.
Neumann Franz Josef: IR. Nr. 42, 1886 – 1914.
Zumpe Anton: k.k. LIR. Nr. 9, 1885 – 1914. Na pomníku je datum 1915.
Rosch Eduard: Inft., IR. Nr. 36, 1892 – 1914. Verlustliste Nr. 49 z 8.11.1914, na pomníku je 1916.
Dörfel Anton: ErsResInft., IR. Nr .42, 1879 – 1915.
Janich Franz: ResJäg.,FJB. Nr. 1, 1882 – 1915. Na pomníku je útvar FJB. Nr. 2.
Wagner Heinrich: Inft., k.k. LIR. Nr. 9, 1895 – 1915.
Dörre Franz: Korp., SappB. Nr. 14, 1882 -1916.
Rehnelt Franz: Kan., k.u.k. FstAR. Nr. 3, 30.5 MörserBatt. 5, 1898 – 1917.
Hübner Franz: Inft., k.k. LIR. Nr. 9, 1895 – 1918.
Frautsch Emil: Inft. k.k. LIR. Nr. 28, 1896 – 1918.
Lorenz Franz: *1890 Habendorf (Ovesná). Svobodný, truhlář. Inft., IR. Nr. 42. +12.10.1918 nemocnice v Římě, zápal plic.
(zdroj: OÖ Landesbibliothek, VHÚ)
Pomník dne 22.9.2018 slavnostně odhalen a vysvěcen.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-42962
Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Luděk Smejkal