Příbram

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 06.05.2017
Umístění: Příbram, asi 200 metrů za křižovatkou vlevo při příjezdu z Rychnova
Nápis:
Im Weltkrieg 1914 - 1918
gefallen, in Spitälern
oder in Gefangenschaft gestorben:
Tröster Josef
Nr. 70, geb. 24. 12. 1894, gefallen
Sonnleitner Josef
Nr.78, geb.18. 11. 1873 am 16.3.1916, im Spital in Innsbruck gestorben
Ehrlich Emil
Nr. 85, geb. 24. 12. 1891, gestorben 1918 in Cilli Steiermark
Kusebauch Alfred
Nr, 94, geb.16. 6. 1895, gefallen Juli 1916
Redlich Julius
Nr. 96, geb. 24. 9. 1888, gefallen
Kratochwill Emil
Nr.106, geb. 26. 6. 1894, in serb. Gefangenschaft 1915 gestorben
Redlich Josef
Nr. 113, geb. 27. 9. 1877, gefallen
Wurm Eduard
Zinken Nr. 3, geb. 26. 5. 1879, gefallen
Fiedler Leo Nr. 70, geb. 7. 7. 1881, gefallen

Gewidmet
zu Ehren der im
Weltkriege gefallenen und
verstorbenen Kriegern von
Biebersdorf u. Gross - Zinken
-----------------------------
Errichtet
vom Denkmalskomitee
der Heimkehrer und
Ortsbewohner von
Biebersdorf u. Gross - Zinken

Im Weltkrieg 1914 - 1918
gefallen, in Spitälern
oder in Gefangenschaft gestorben:
Zaschke Julius
Nr.12, geb. 17. 11. 1888, gest. 7.7.1915 in Cilli Steiermark
Prautsch Emil
Nr, 15, geb. 2. 6. 1886, vermisst 1914 in Galizien
Staude Julius
Nr. 28, geb. 29. 10. 1897, vermisst
Redlich Franz
Nr. 31, geb. 9. 5. 1870, gefallen
Pollak Rudolf
geb. 26. 6. 1892, gefallen
Pollak Friedrich
geb.14.10. 1893, gefallen
Trautsch Emil
Nr. 47, geb. 27. 2. 1890, gefallen
Wolf Julius
Nr. 48, geb. 1890, gefallen
Staude Wenzel
Nr. 65, geb. 18. 4. 1876, in serb. Gefangenschaft gestorben
Poznámka:

Po roce 1945 byl pomník tzv. "Revolučními gardami" zničen. Soukromý majitel, na jehož pozemku torzo pomníku stálo, pomník obnovil.
Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR: Emil Ehrlich, *24.12.1891, Příbram, +1918, Cillie, Štýrsko, Leo Fiedler, *7.7.1881, Příbram, Emil Kratochwill, *26.6.1894, Příbram, +2.2.1915, zemřel v srbském zajetí v Kragujevaci, Alfred Kusebauch, *16.6.1895, Příbram, červenec 1916, Friedrich Pollak, *14.10.1893, Příbram, Rudolf Pollak, *26.6.1892, Příbram, Emil Prautsch, *2.6.1886, Příbram, +1914, Galicie (východní Halič), Franz Redlich, *9.5.1870, Příbram, Josef Redlich, *27.9.1877, Příbram, Julius Redlich, *24.9.1888, Příbram, Josef Sonnleitner, *18.11.1873, Příbram, zemřel v lazaretu v Innsbrucku, Julius Staude, *29.10.1897, Příbram, Wenzel Staude, *18.4.1876, Příbram, padl v srbském zajetí, Emil Trautsch, *27.2.1890, Příbram, Josef Tröster, *24.12.1894, Příbram, Julius Wolf, *1890, Příbram, Eduard Wurm, *26.5.1879, Velké Stínky, Julius Zaschke, *17.11.1888, Příbram, +7.7.1915, Cilli, Štýrsko
Původní stav v příloze.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-39494
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička