Malá Bělá

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 02.11.2015
Umístění: Malá Bělá, asi 300 m od železniční zastávky Malá Bělá směrem na Novou Ves u Bakova po pravé straně
Nápis:
1914
1918

HROBŮM V DÁLI

ŠTORCH ALOIS, LEG. POPRAVEN, BENDL VÁCLAV, DVOŘÁK FRANTIŠEK, ERBEN BOHUSLAV, FERCL JOSEF, FORMÁNEK KAREL, HORČIČKA FRANTIŠEK, HYKA JAROSLAV, JANDL ROBERT, KOŠEK VÁCLAV, KOŠEK KAREL, KOPŘIVA FRANTIŠEK, KLIMEŠ BOHUSLAV, KOUBEK JOSEF, KOUŠEK FRANTIŠEK, MATĚJŮ JAROSLAV, PAŘÍK VÁCLAV, PETERKA JOSEF, PÍČ ANTONÍN, PONOCNÝ ANTONÍN, PRŮŠEK VÁCLAV, RYBÁŘ JOSEF, RYBÁŘ VÁCLAV, VELECHOVSKÝ VÁCLAV, VELECHOVSKÝ ŠTEFAN, VORÁČEK KAREL, VOLÁK FRANTIŠEK

NEZVĚSTNÍ:
BUBÁK ANTONÍN, DROZEN JAN, KASTNER ANTONÍN, KOŠEK ANTONÍN, PAŘÍK FRANTIŠEK, VANÍČEK JOSEF, ŠEFR JOSEF, ŠVERMA JOSEF, VELECHOVSKÝ FRANT., VÁVRA FRANTIŠEK, VESELÝ JOSEF, ČERVINKA ANTONÍN

POSTAVENO ROKU 1923 STRANOU ČESKOSL.
SOCIALISTŮ A PŘISPĚNÍM OBYVATELSTVA Z OBCE
MALÉ BĚLÉ A NOVÉ VSI

PROVEDL AL. STŘIHAVKA
ML. BOLESLAV
Poznámka:

Během I. sv. války bojovali za vznik Československa i čtyři legionáři z Malé Vsi. V ruských legiích to byl Ladislav Ponocný, ve francouzských Václav Balák a v italských legiích Josef Bouček a Alois Štorch. Alois Štorch padl do rakouského zajetí a byl 5.7.1918 ve věku 25 let popraven. (Informační tabule v Nové Vsi)
Štorch Alois, nar. 20.6.1893, Česká Lípa. V RU armádě sloužil u 13. dělostřeleckého pluku jako desátník. Zajat 26.5.1918. Do ČS legií v Itálii zařazen 12.4.1918 jako vojín k 39. pěšímu pluku. Byl zajat v Rivě RU armádou a 5.7.1918 popraven v Arcu.
Ponocný Ladislav, nar. 27.11.1896 v Klášterci nad Jizerou. V RU armádě sloužil u 94. pěšího pluku jako vojín. Zajat 15.6.1916, Rpožiště. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 12.7.1917, Michilovka, Poltavská gubernie. Zařazen 21.7.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Demobilizován 30.10.1922 jako četař 7. střeleckého pluku.
Balák Václav, nar. 27.9.1890, Nová Ves u Bakova. Do ČS legií ve Francii byl zařazen 23.4.1919 jako desátník 24. pěšího pluku. Demobilizován 8.8.1919.
Bouček Josef, nar. 31.7.1894, Ptýrov. V RU armádě sloužil u 4. pluku císařských myslivců jako vojín. Zajat 19.6.1917, Kornobianco. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 26.8.1917. Zařazen 24.4.1918 jako vojín 32. pěšího pluku. Demobilizován 4.8.1920 jako desátník 32. pěšího pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-53897
Pomník přidal: Milan Lašťovka, Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička