Břeclav

Památník Svornosti

Autor: Brigita Petrášová, 18.11.2020
Umístění: Břeclav, Smetanovo nábřeží, místo spojení ulic Smetanovo nábřeží, Národního odboje a Jungmannova
Nápis:
VE SVORNOSTI SÍLA

1934
OBNOVENO
2018

1918

1918
Poznámka:

30. září 1937 byl v Břeclavi na Smetanově nábřeží slavnostně odhalen pomník Svornosti. Byl postaven jednotou Svazu československé domobrany z Itálie na připomínku nasazení dobrovolnických jednotek na hranicích a bojů o Slovensko s maďarskou republikou RAD v době vzniku Československa. Původní pomník stál pouze do října 1938, kdy byl Němci v pomnichovském období stržen.
Svaz československé domobrany z Itálie sdružoval příslušníky domobraneckých pluků, kteří se rekrutovali z řad bývalých rakousko-uherských vojáků pocházejících z území Čech, Moravy a Slovenska, kteří se po skončení 1. světové války nacházeli v zajateckých táborech v Itálii. Ti se po vzniku Československa přihlásili do vojenské služby, aby pomohli s vojenským obsazením celého území nového státu. Od dubna 1919 byly postupně při ostraze státních hranic v Břeclavi a okolí nasazeny 2., 21. a 1. prapor. Svou obrovskou službu vlasti prokázali domobranci v létě roku 1919, kdy se vojska maďarské republiky RAD pokusila získat pro Maďarsko bývalé země Horních Uher, Slovensko. Zejména v oblasti Nových Zámků se podařilo nejprve zpomalit a pak zcela zastavit postup maďarských jednotek. Zvláště heroickým výkonem byl pak pokus o záchranu obrněného vlaku, při kterém padnul major italských legií Jiří Jelínek.
Břeclavští členové Svazu československé domobrany z Itálie se ve 30. letech 20. století rozhodli připomenout hrdinství Čechů, Moraváků a Slováků při vzniku nového společného státu tím, že by právě zde na pomezí zemí vznikl pomník, který bude připomínat tyto události a ty, kteří při vzniku státu položili svůj život. Pro vznik pomníku byla vyhlášena sbírka a členové jednoty prodávali odznáčky se symbolem nového památníku. Tvůrcem a otcem pomníku byl Rudolf Nesvadba, sám příslušník domobrany a účastník bojů na Slovensku. Stavbu pomníku realizovala firma jiného domobrance, pana Štolfy, která vyráběla dlažbu, ploty, okrasné prvky z betonu a umělého kamene. Hlavním mottem byl nápis: Ve svornosti síla. Střechu pomníku podepíraly tři sloupy. Na každém sloupu byl znak jednoho z národů v naší vlasti: českého, moravského a slovenského, které se zapojily do bojů o vznik státu. Uprostřed pomníku byl nižší sloup se znaky svazu a urnou s prstí z bojiště na jižním Slovensku. Trojúhelník mezi ulicemi získal parkovou úpravu a po obvodu byly vysazeny javory. Slavnostní odhalení proběhlo za účasti městské rady, okresního hejtmana, 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny a několika spolků.
Pomník byl zničen v říjnových pomnichovských dnech roku 1938 německým obyvatelstvem Břeclavi. Po druhé světové válce už obnoven nebyl.
V roce 2016 členové KVH Břeclav a Jednoty ČSOL Břeclav provedli archeologickou sondu základů pomníku. Na přelomu let 2016 a 2017 bylo započato s přípravou projektové dokumentace projektantem Adamem Kurdíkem na základě dodaných historických podkladů a fotografií. Roku 2018 se podařilo dílo dokončit a pomník (v podobě z roku 1934) obnovit, díky projektu Společní hrdinové.
Tento projekt při příležitosti 100. výročí republiky poskytnul možnost vzájemné spolupráce dlouholetých partnerských měst Břeclav a Brezová pod Bradlom.
Projekt oživuje vzpomínku na československé vojáky, kteří dobrovolně odešli do zahraničí, kde vytvořili jednotky, čestně bojovali a za svou vlast položili životy. Hrdinství těchto vojáků, ale také společnou československou historii a blízkost (nejen jazykovou) je třeba neustále připomínat a to nejen mladým generacím. Díky tomuto unikátnímu projektu město Břeclav obnovilo památník Svornosti a ve městě Brezová pod Bradlom došlo k revitalizaci Pomníku slobody, který vznikl k 15. výročí vzniku republiky.
Projekt se podařilo zrealizovat díky nenávratnému finančnímu příspěvku z Fondu malých projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
Dofinancování proběhlo z rozpočtu města Břeclav a finančního daru od společnosti Fosfa, a.s. Velké poděkování patří městu Brezová pod Bradlom, které se na projektu realizačně podílelo.
(zdroj: informační tabule u památníku)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'12.64'' E16°53'6.44''
Pomník přidal: Brigita Petrášová