Pliešovce

Náhrobník vojakom Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.04.2020
Umístění: Pliešovce, Cintorínska, cintorín, stredná časť vpravo od hlavného chodníka
Nápis:
In acest mormÎnt odihnese pe veci:
sold. EBOC SANDRACHE
ctg. 1941, reg. 2B.U.A.Belgesti-Iaşi, 12.3.1945
sold. DODAN TOADER
ctg. 1945 reg. 9 art. B3, Mort 14.3.1945
Împreună 20 eroi romÎni
necunoscuţi căzuţi in luptele de eli-
berare a patriei noastre.

Cinste memoriei lor!

V tomto hrobe spia svoj večný sen
EBOC SANDRACHE
†12.3.1945
DODAN TOADER
†14.3.1945
a ďalších 20. neznámych hrdinov,
padlých pri oslobodzovaní
našej vlasti.

Česť ich pamiatke!
Poznámka:

Náhrobník bol postavený ako pomník padlým rumunským vojakom pri oslobodzovaní obce. Vojaci sú pochovaní na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.