Tekovské Nemce

Hlavná, Školská

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2014
Umístění: Tekovské Nemce, Hlavná, na spojnici ulíc Hlavná a Tekovská
Nápis:
„V národe niet malých ...“ L.K.

Pamätná tabuľa
venovaná
občanom Tekovských Nemiec, ktorí zahynuli počas obdobia druhej
svetovej vojny v rokoch 1939 – 1945

Ján BALÁŽIK *1920, Michal BENIAK *1891, Michal DEBNÁR *1904, Gejza GRAUS *1922, Jozef HANÁK *1927, Vincent JANČEK *1920, Ján VARHANÍK *1921, JOZEF VARHANÍK *1911, Viktor VARHANÍK *1922

Obec
Tekovské Nemce
2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'19.1'' E18°31'46.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2014
Umístění: Tekovské Nemce, Školská, vedľa školy
Nápis:
PAMIATKE
PADLÝM VO SVETOVEJ VOJNE
1914 – 1918
MIESTNA SKUP. DRUŽSTVA VOJ. POŠKODENCOV
V NEMCIACH

BALÁŽIK JÁN 1896-1916, BALÁŽIK JOZEF 1893-1914, BENIAK JÁN 1890-1915, BENIAK JOZEF 1890-1915, BERENY JÁN 1888-1916, BRIEŠKA IMRICH 1891-1915, BRIEŠKA JOZEF 1896-1915, BUDAY JOZEF 1896-1914, DEBNÁR JOZEF 1879-1914, DEBNÁR JOZEF 1880-1915, DRGOŇA JOZEF 1879-1918, DRGOŇA JOZEF 1895-1915, FORGÁČ JÁN 1878-1916, GULIK DEMITOR 1867-1918, GULIK JÁN 1890-1914, GULIK MICHAL 1892-1916, HOLEČKA DEMITOR 1889-1915, HOLEČKA ŠTEFAN 1882-1916, HUDEC FRANTIŠEK 1872-1916, KAŠUBA JOZEF 1891-1915, KOVÁČ JOZEF 1881-1914, MAŇÚCH JÁN 1895-1916, MAŇÚCH MICHAL 1874-1915, REBEK JOZEF 1878-1915, SUKUP ŠTEFAN 1871-1918, ŠIMEG JOZEF 1894-1914, ŠIMEG MICHAL 1886-1915, ŠIMEG ŠTEFAN 1880-1915, VALACH JÁN 1873-1918, VALACH JÁN 1897-1916, VALACH JOZEF 1894-1915, VALACH MICHAL 1892-1916, VALKOVIČ JÁN 1894-1916, VALKOVIČ JOZEF 1886-1916, VALO JÁN 1890-1918, VALO MICHAL 1893-1918, VIGLASKY JOZEF 1896-1917

ZAHINULI STE ŽIJETE VŠAK V NAŠICH PAMIATKACH.
NEMCE 1938 - 40

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'21.6'' E18°31'51.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás