Kňažice

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2014
Umístění: Kňažice, Topoľčianska, vpravo od cesty Zlaté Moravce - Topoľčianky, pri odbočke na Machulince
Nápis:
PAMÄTNÍK HRDINOV
Z VOJNY 1938 – 1945
POSTAVILA
OBEC KNAŽICE

UMANEC TROFIM
POTAPOVIČ
HRDINSKY PADOL 28. III. 1945
SKORO ODIŠIEL SOM
A KRAJ MÔJ MA ČAKAL

NA TOMTO MIESTE
ZOMRELI HRDINSKY
TRAJA NEZNÁMI VOJACI
ČA DŇA 28. III. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°24'10.4'' E18°24'42.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás