Zlaté Moravce

A. Kmeťa, Sládkovičova, Slovenského národného povstania, SNP, Župná

Pomník Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 01.10.2009
Umístění: Zlaté Moravce, A. Kmeťa, park Janka Kráľa
Nápis:
ZA SLOBODU, ROVNOSŤ, BRATSTVO PRE ROD VLASTNÝ
J. Kráľ
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom pomníka je sochár Ján Kulich.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Čikkel

Autor: Ladislav Barabás, 22.06.2014
Umístění: Zlaté Moravce, Sládkovičova, na rohu ulíc Sládkovičova a SNP, oproti kostolu sv. Michala
Nápis:
K ÚCTE A CHVÁLE NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE A SLÁVNEJ KRÁĽOVNEJ
NEBESKEJ

TÚTO STATUU DALA VYSTAVIŤ VD.
PO JÁNOVI ČIKKELOVI ROD. HELENA
VRANOVÁ NA PAMIATKU SVOJHO
MILOVANÉHO MANŽELA, KTORÝ VO
SVETOVEJ VÁLKE UŽ V STARŠOM
SVOJOM VEKU ZA SVOJU MILÚ VLASŤ
SVOJ ŽIVOT V CUDZO-
ZEMSKU POLOŽIL A TIEŽ NA PA-
MIATKU SVOJHO JEDINÉHO SYNA, KTO-
RÉHO MILÝ PÁN BOH V JEHO MLA-
DOM ANEVINNOM VEKU K SEBE
POVOLAL

14. VI. 1930

sign. HORN B. BYSTRICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'57.2'' E18°23'50.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2014
Umístění: Zlaté Moravce, Slovenského národného povstania, po ľavej strane výpadovky na cestu Nitra - Zvolen
Nápis:
PAMÄTNÍK
NÁRODNÉHO POVSTANIA
29. AUGUST 1944.
ZASTAV SA PRIATEĽU PRI TEJTO MOHYLE,
VZPOMEŇ TÝCH, ČO ZA VLASŤ POVSTALI ZMUŽILE,
VZPOMEŇ TÝCH HRDINOV, KTORÍ PADLI V BOJI,
ABY ROD MOHOL ŽIŤ V SLOBODE V POKOJI!

31. AUGUST 1944
PLUK. NIKOLAJ ANDREJEVIČ HLUŠKO
RUSKÝ PARTIZÁN z KOVALSKEJ OBLASTI,
VOJ. ONDREJ LEHOTSKÝ Z VAVRIŠOVA,
VOJ. LADISLAV MAKO Z RADVANE N/HR.,
VOJ. AUGUSTIN EREMIAŠ Z RADVANE N/HR.,
NEZNÁMY VOJAK ASI 30 ROČNÝ.

„DOBRÝ BOJ SOM DOBOJOVAL, BEH DOKONAL, VIERU ZACHOVAL.
UŽ MI JE PRIPRAVENÝ VENIEC SPRAVODLIVOSTI....“
II list Tim. 4, 7-8.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'38.9'' E18°24'35.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2014
Umístění: Zlaté Moravce, Slovenského národného povstania, oproti vchodu do cintorína, na konci chodníka
Nápis:
G. EREMIÁŠ 25R M. A. HLUŠKO 30 R
A. LEHOTSKÝ 25 R L. MAKO 26 R
PADLI 31.8.1944
Ľ. MILOŠ BOL POPRAVENÝ 9.1.1945
OBETOVALI ŽIVOT ZA SLOBODU NÁRODA
Poznámka:

G. Eremiáš, M. A. Hluško, A. Lehotský a L. Mako zahynuli pri prepade transportu so zbraňami určenými karpatským Nemcom bývajúcim na strednom Slovensku. Pochovaní boli na cintoríne v Zlatých Moravciach, M.A.Hluško bol po skončení vojny premiestnený na bratislavský Slavín.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'51.7'' E18°23'57.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 01.10.2009
Umístění: Zlaté Moravce, Slovenského národného povstania, cintorín
Nápis:
V týchto miestach bol pochovaný
JANKO KRÁĽ
1822 - 1876
slovenský revolučný básnik
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach. Tu zomrel na brušný týfus a bol pochovaný do riadne neoznačeného hrobu, ktorý upadol do zabudnutia. Súčasný náhrobník stojí len približne na mieste pôvodného hrobu.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.07.2014
Umístění: Zlaté Moravce, SNP, oproti farskému kostolu
Nápis:
OBETE GESTAPÁKOV:
NEZNÁMY UMUČENÝ V BUDOVE ĽUD. ŠKOLY
4.IX.1944.
JOZEF HUDEC Z KOZÁROVIEC,
ĽUDOVÍT MILOŠ Z MAĎARSKA,
9.I.1945.
RICHARD ROSÁK – NEZNÁMEHO BYDLISKA
LADISLAV OLAH – NEZNÁMEHO BYDLISKA
26.I.1945.

„Z TVRDOSTI KRVAVÝCH BOJOV,
Z OBETÍ KRVI A DUCHA
ZRODIL SA NOVÝ ŽIVOT !“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'58.5'' E18°23'50.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.07.2014
Umístění: Zlaté Moravce, SNP, na cintoríne vedľa starej márnice
Nápis:
VOJACI
PADLÍ V I. SVETOVEJ VOJNE

ALEXANDER VARGA HONVÉD STREL. PL. Č. 5 †20.3.1915, BÉLA MARTINEC I. HONVÉD PLUK †16.4.1915, JÁNOŠ MIKLÓS PEŠÍ PL. Č.39 III. ROTA †22.2.1916, JÁN SABÓ HOVÉD PLUK Č. 32 †25.4.1916, ŠIMON DRAGOJA 4. BOSN.-HERC. PL. †4.8.1917, IVAN LISZOVOJ RUSKÝ ZAJATEC †10.8.1916, MITROFÁN CHOSZAJNO RUSKÝ ZAJATEC †10.8.1916, DANIEL KOMODOJLOV RUSKÝ ZAJATEC †20.12.1916, ŠTEFAN BRONERSZKÝ PEŠÍ PLUK Č. 71 †5.9.1917, TODE ZELJKOVIC BOSN.-HERC. PL. Č. 1 †16.1.1918, ANTONÍN FILIPAS DEL. PLUK Č. 22 CH.F.A.R. †8.1.1918, MARTIN BORŠÍK ČS. P. PL. Č. 39 II. PR. LEG. †5.2.1919, NEZNÁMY VOJAK ČERV. MAĎ. GARDA †8.6.1919, FRANTIŠEK ŠIMEK PEŠÍ PL. Č. 35 †8.6.1919, KAREL RATAJÍK NEZ. †12.3.1920, JÁN HINTERHOLZINGER ČS. P. PL. Č. 35 TECH. ROTA †16.6.1919, VÁCLAV ŽIVNÝ ČS. P. PL. Č.35 †16.6.1919, JÚLIUS JAKUBOVIČ †21.4.1915, JÁN KRPALA †20.5.1917
TALIANSKI ZAJATCI
MÁRIO TONIDO †10.11.1918, VINCO COPUTA †28.10.1918, ANGELO BENEDETTI †18.7.1918, PAGUTA PEGMANDO †16.11.1918

POCHOVANÍ NA CINTORÍNE
V ZLATÝCH MORAVCIACH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55804
Souřadnice: N48°22'50.4'' E18°24'1.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2014
Umístění: Zlaté Moravce, Župná, na rohu ulíc Župná a Mlynská, pred mostom cez Žitavu
Nápis:
1944/45

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°23'5.5'' E18°23'29.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 01.10.2009
Umístění: Zlaté Moravce, Župná 51, budova na Župnej 51
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
SLOVENSKÝ BÁSNIK A
BOJOVNÍK ZA SLOBODU NÁRODA
JANKO KRÁĽ
A TU I ZOMREL 23. MÁJA
1876
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás