Starý Poddvorov

Hanácká, Kostelní

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 05.04.2014
Umístění: Starý Poddvorov, Hanácká, před ZŠ
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918

VESELSKÝ FRANTIŠEK
6.XII.1879, 12.VII.1916.
BÍLEK MARTIN
4.X.1875, 15.IX.1916.
HORÁK JOSEF
12.IX.1883, 7.X.1916.
BORTLIK PETR
18.VII.1891, 18.XII.1916.
FILÍPEK LUDVÍK
16.XII.1895, 19.VI.1917
KOTÁSEK MARTIN
6.XI.1899, 6.X.1917.
NOVOTNÝ FRANTIŠEK
12.XII.1869, 4.XII.1917
STÁVEK PETR
5.III.1898, 5.VI.1918.
ŠIMEK PETR
15.VI.1899, 10.IX.1918.
BARTAL JAN
2.II.1877, 28.I.1919.
MAZUCH ŠIMON
3.III.1889, 30.I.1919.
SVOBODA JOSEF
11.III.1898, 19.II.1919.
KOTÁSEK FRANTIŠEK
3.II.1894, 18.V.1919.
PLECEK JOSEF
27.VIII.1887, 32.IV.1920.
PRYGL JOSEF
2.III.1877, 2.IX.1920.
FILÍPEK MARTIN
14.XI.1887, 18.XII.1924.
PRYGL JAROSLAV
6.VII.1912, 8.XII.1938.
MICHALICA LUDVÍK
13.VIII.1884, 10.VI.1917.

VESELSKÝ PETR
14.V.1891, 15.VIII.1914
KMENTA EDUARD
19.V.1878, 8.IX.1914.
KAŠÍK JOSEF
6.IV.1883, 9.X.1914.
ZIMOLA FRANTIŠEK
15.I.1882, NEZVĚSTNÝ OD R. 1914.
PLECÁK FRANTIŠEK
14.XI.1884, 8.IX.1914.
TREFILÍK PETR
17.IX.1868, NEZVĚSTNÝ OD R. 1914.
JURKOVIČ ŠTĚPÁN
25.XII.1878, 17.II.1915.
NOVOTNÝ FRANTIŠEK
7.VIII.1894, 18.II.1915.
BÍLEK LUDVÍK
10.VIII.1880, 27.II.1915.
VESELSKÝ JAN
24.IX.1887, 18.III.1915.
JURÁS JAN
15.II.1882, 7.V.1915.
HRADIL FRANTIŠEK
27.III.1887, 18.III.1915.
KOTÁSEK JOSEF
17.IX.1885, 22.V.1915.
HAVLÍK FRANTIŠEK
20.X.1894, 6.VII.1915.
BAŘINA VENDELÍN
6.VI.1890, 11.IX.1915.
MICHALICA FABIÁN
14.X.1877, 2.XI.1915.
ŠIMEK JAN
18.II.1874, 25.XI.1915.
PRYGL CYRIL
29.X.1892, 6.XII.1915.
BAŘINA JOSEF
10.III.1878, 2.XII.1915.
SVOBODA FRANTIŠEK
12.X.1877, NEZVĚSTNÝ OD R. 1915
Poznámka:

U jména Hradil František je na pomníku překlep - HRADIU

… Do světové války narukovalo ze Starého Poddvorova celkem 185 mužů a pouze 24 rodiny byly ušetřeny toho, že by z nich někdo musel na vojnu. Na bojištích padlo nebo zemřelo následkem zranění a nemocí podle zápisu učilete Jindřicha Síse v obecní kronice celkem 31 mužů. Zůstalo po nich 17 vdov a 42 sirotci¤). Pomník padlým v obci však vykazuje 33 jmen, přičemž se některá neshodují se jmény uváděnými v kronice, podle níž padli následující občané Starého Poddvorova: Martin Bílek (vdova a 4 sirotci), František Kotásek, Martin Filípek, Ludvík Bílek (vdova a 2 sirotci), Fabián Michalica (vdova a 2 sirotci), Petr Stávek, Štěpán Jurkovič (vdova a 3 sirotci), Petr Trefilík, Eduard Kmenta (vdova a 4 sirotci), Jan Šimek (vdova a 4 sirotci), František Hradil, Frant. Novotný (vdova a 4 sirotci), František Novák, Cyril Prygl, Josef Kotásek, Josef Kašík, František Havlík, František Veselský (vdova a 2 sirotci), Jan Bartál (vdova a 2 sirotci), Jan Hromek (vdova a 2 sirotci), Petr Bortlík, Josef Svoboda, Josef Plecák (vdova a 1 sirotek), František Svoboda (vdova a 4 sirotci), František Zimolka (vdova a 3 sirotci), Petr Veselský, Jan Veselský, František Michalica (vdova a 2 sirotci), Josef Bařina (vdova a 2 sirotci) a jistý Macek (vdova).
Na pomníku padlých z tohoto seznamu chybí Jan Hromek a František Svoboda a Macek, kromě toho však pomník zaznamenává i jména Františka Plecáka, Jana Juráse, Vendelína Bařiny, Josefa Horňáka, Petra Šimka, Šimona Mazucha, Josefa Prygla a Jaroslava Prygla (poslední dva ovšem s úmrtím až po roce 1918, nejspíš na následky zranění). …
(zdroj: kniha Starý Poddvorov, dějiny obce, 2010, str. 176 - 177)

Kronika s. 21. Srov. též OAH, fond VMHO, inv. č. 26, fol. 222, kde se však uvádí počet narukovaných 206, raněných 140, padlých 29. Počet vdov 16, sirotků 48.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14160
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Radomír Hradil

Hrob Vendelín Kašík

Autor: Brigita Petrášová, 01.01.2020
Umístění: Starý Poddvorov, Kostelní, hřbitov, hrob č. 73
Nápis:
RODINA KAŠÍKOVA

VENDELÍN
*30.4.1889 +31.12.1954

SLZU V OKU SRDCI ŽAL
CO NÁM DRAHÉ BYLO OSUD VZAL
Poznámka:

Ruský legionář. Nar. 30.4.1889 Starý Poddvorov, okr. Hodonín, U c.k. armády vojín, 25. zem. p. pl., zajetí 4.11.1914 Jaroslav, zařazení do legií 31.7.1918, vojín, 2. oms. poch. pr., 3. stř. pl. Konec v legiích 21.1.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Bartál

Autor: Brigita Petrášová, 01.01.2020
Umístění: Starý Poddvorov, Kostelní, hřbitov, hrob č. 25
Nápis:
RODINA BARTÁLOVA

FRANTIŠEK
*9.4.1892 +11.2.1976
Poznámka:

Ruský legionář. Nar. 9.4.1892 Starý Poddvorov, okr. Hodonín. U c.k. armády vojín, 3. p. pl. Zajetí 19.3.1915, přihlášení do legií 25.8.1917 Baryšovka, zařazení 27.8.1917, vojín, 8. stř. pl. Konec v legiích 27.9.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová