Křepice

Památník Bratislavsko-brněnské operace

Autor: Brigita Petrášová, 09.03.2020
Umístění: Křepice, kopec Čertoraj východně od obce
Nápis:
NA PAMĚŤ
VYVRCHOLENÍ BRATISLAVSKO-BRNĚNSKÉ OPERACE
2. UKRAJINSKÉHO FRONTU 28. DUBNA 1945
OBEC KŘEPICE 2011
Poznámka:

Číslo VH v CEVH se týká rozestavěného památníku s rozhlednou, nikoliv pomníku.
Související VPM:
https://www.vets.cz/vpm/18157-zakladni-kamen-pomniku-obetem-2-svetove-valky/#18157-zakladni-kamen-pomniku-obetem-2-svetove-valky

Památník postavený v roce 2011 v těsné blízkosti nedokončeného památníku z 80. let min. století. Okolo se nachází také park s informačními tabulemi o této vojenské operaci a historii nedokončeného památníku. Text některých tabulí:
Panel "Historie vzniku památníku BBO":

V roce 1962 odjíždí historik Václav Peša, člen historického ústavu Československé akademie věd, do Moskvy, aby ve zdejším vojenském archivu získal dokumentární filmy natočené válečnými kameramany při osvobozovacích bojích na jižní Moravě. Z těchto filmů vzniká dokument s názvem "Rudá armáda v boji o Brno", s kterým při příležitosti 20. výročí osvobození v roce 1965 objíždí tehdejší národní podniky.

Jedna z jeho zastávek vedla do národního podniku Zetor v Brně, ve kterém pracovali i občané Křepic, kteří na záběrech, na kterých je zachycen velitel frontu maršál Malinovskij přicházející na velitelské stanoviště, poznali svoji obec. Po dohodě s tehdejšími představiteli obce, s panem Kunovským a panem Nečasem, vzniká nápad na vytvoření památníku připomínajícího tuto událost.

Původní záměr byl vybudovat památník do roku 1975 ke 30. výročí osvobození. Avšak kvůli neochotě nadřízených orgánů poskytnout finanční prostředky, byl v roce 1975 pouze slavnostně odkryt základní kámen památníku Bratislavsko-brněnské operace. Tento kámen je k vidění dodnes na konci obce po pravé straně ve směru na Nikolčice. Přesto se v tomto roce podařila jedna důležitá věc, a to byla zrekonstruovaná pozorovatelna 18. gardového střeleckého sboru, ze které dal maršál Malinovskij osobně povel k zahájení finálního útoku na Brno. Rekonstrukci provedli posluchači tehdejší Vojenské akademie Antonína Zápotockého z Brna.

Jediným způsobem, jak památník vybudovat, zůstala možnost vybudování v rámci akce "Z", to znamená brigádnickou svépomocí. Tímto způsobem bylo financování provedeno z 80 % od nadřízeného orgánu, jimž byl Okresní národní výbor, a 20 % financovala obec. Práce byly zahájeny v roce 1984 vybudováním příjezdové komunikace a parkoviště. Autorem projektu byl ing. arch. J. Špaček. Rozpočet činil asi 5 mil. tehdejších korun. Do konce roku 1989 byly kompletně dobudovány příjezdové komunikace, parkoviště, budova sociálního zabezpečení a inženýrské sítě. Byla postavena hrubá stavba kina, ve které se měl promítat film o osvobozování Brna, v přilehlých místnostech budovy měla být stálá expozice věnovaná maršálu Malinovskému, k vidění měly být uniformy a osobní věci, jež věnovala manželka maršála Malinovského Raisa obci Křepice v roce 1975 při příležitosti výročí osvobození. Tyto uniformy přivezl z Moskvy Václav Peša spolu s uniformou I. M. Afonina. Dále byla postavena hrubá stavba rozhledny, odkud měli mít návštěvníci možnost vidět směr postupu útočících vojsk. Do zemědělského družstva byla přivezena těžká technika, která se měla stát součástí expozice, jako byl tank T-34, samohybné dělo SU-100, dále protitankové dělo a těžká polní houfnice.

Celý památník měl být dobudován v roce 1990. Po změnách ve společnosti, ke kterým došlo po roce 1989, byly všechny práce zastaveny. Situaci se snažil zachránit jeden z iniciátorů památníku, pan Nečas, který oslovil tehdejší velvyslankyni Spojených států Shirley Temple Black s prosbou o pomoc při dobudování památníku, jenž měl svým zaměřením připomínat všechny spojenecké armády. Paní velvyslankyně projevila zájem o projekt, ale než mohlo dojít ke spolupráci, ukončila svoji činnost na velvyslanectví. Tím byla promarněna poslední šance dobudovat památník. Občané Křepic odpracovali stovky brigádnických hodin, které přišly nazmar. O financích nemluvě. Od té doby areál památníku chátrá. Co nezničil zub času, zničili vandalové.

Panel "Současnost":

Po letech chátrání přichází v roce 2004 parta nadšenců do vojenské historie v Klubu přátel vojenství se záměrem zrekonstruovat pozorovatelnu a navrátit tak toto historicky zajímavé místo zpět mezi místa, která se zapsala do historie osvobozovacích bojů o město Brno. Po schválení záměru obecním úřadem začaly přípravné práce. Jako největší problém se ukázalo sehnat materiál, ze kterého byla originální pozorovatelna vybudována, což podle pamětníků byly dřevěné sloupy sloužící k rozvodu elektrické energie.

Po dvou letech usilovného pátrání po tomto materiálu se nakonec dřevěné sloupy podařilo sehnat, a tak v roce 2006 byly zahájeny výkopové práce. Celá rekonstrukce probíhala do roku 2008, kdy byla pozorovatelna dokončena. Rekonstrukce byla financována výhradně členy klubu, kteří ji prováděli po částech, ve svém volném čase. Pomoc klubu poskytly firmy Dopravní stavby Brno spol. s r.o. při převozu materiálu na rekonstrukci a Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., která poskytla stavební techniku potřebnou k úpravě terénu, dále pan Růžička, který pomohl získat materiál na stavbu pozorovatelny, za což jim patří naše poděkování.

Od roku 2009 pořádá Klub přátel vojenství na pozorovatelně pravidelné výstavy výstroje a výzbroje z období 2. světové války.
(Zdroj: informační panely u památníku)

Odkaz na zmiňovaný film:
https://www.youtube.com/watch?v=7w2iMseICBc&fbclid=IwAR0RTg5irxaTSxC-DxRC4IVlEmRi5GTsd6-fhyZkjyrKYJMYJX-pZOdlZFE


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6207-18006
Souřadnice: N48°59'47.88'' E16°43'50.33'' (místo pomníku)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Olda Tetur, 09.06.2007
Umístění: Křepice, u kostela
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
STROUHAL JAN PADL 2./10.1914
KOFALA JAN PADL 9./9.1914
BRYCHTA FR. NEZV. 7.9.1914
NOVOTNÝ ANT. PADL 17./10.1914
ONDRÁČEK JOS. PADL 21./10.1914
STROUHAL JAN PADL 9./5.1915
NEČAS MART. PADL 21./5.1915
KOUTNÝ MATĚJ PADL 24./5.1915
SMETANA JAN PADL 17./10.1915
SEDLÁČEK JAN PADL 18./6.1915
SOLNIČKA FR. PADL 28./8.1916
KLOBÁSA FR. NEZV. OD-R. 1915
URBÁNEK JAK. NEZV. 8./2.1915
ZEDNÍK VÁCL. PADL 8./3.1915
ZEDNÍK JAN PADL 4./9.1918
BÖHM DAMIÁN NEZV. 1./9.1915
MAŠKA JUL. PADL 10./6.1916
OVÍSEK JAN PADL 16./4.1914
STROUHAL MART. PADL 29./4.1916
ŠARDICKÝ FR. PADL 11./6.1916
PATRYKA VÁCL. PADL 18./6.1916
ROUSEK FAB. PADL 7./5.1916
URBÁNEK FRANT. ZEMŘEL 2./9.1916
SVOBODA FR. PADL 4./9.1916
STROUHAL VÁCL. NEZV. OD R. 1915
STROUHAL FR. PADL 1./1.1916
STROUHAL JOSEF ZEMŘ. 29./1.1918
HRŮZA BOH. PADL 13./10.1916
JOS. STROUHAL PADL 10./9.1916
NEČAS MATĚJ PADL 2./1.1918
JAN NEKVASIL PADL 14./5.1917
KŘIVÁNEK FRANT. PADL 29./12.1917
STRELSKÝ MARTIN PADL 8./8.1917
DROSCHER JOSEF PADL 16./12.1916
BROSKVA JOSEF PADL 24./6.1918
PROCHÁZKA FRANT. PADL 19./6.1918
KOVÁŘÍK FRANT. PADL 30./9.1916
TOŠNAR MARTIN ZEMŘ. 9./3.1918

nápis na zadní straně pomníku:
BEZ VINY VY NA SMRT VYDÁNI JSTE BYLI.
MÍSTO NÁS VŠECH VY JSTE ŽIVOT DALI.
POMSTILI SMRT VAŠÍ HLADATELÉ PRÁVA.
PADLI VAŠÍ KATI VSTALA ČESKÁ SLÁVA.
VSTANETE VY TAKÉ JEDNOU K SLÁVĚ VĚČNÉ
VZPOMÍNAT VÁS BUDE Z KŘEPIC LIDSTVO VDĚČNÉ.
VĚNOVALI POZŮSTALÍ PADLÝCH OBČANÉ
A OBEC KŘEPICKÁ L.P. 1925

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17983
Souřadnice: N48°59'55.22'' E16°43'4.23''
Pomník přidal: Olda Tetur
Doplnění informací: Zdeněk Surýnek

Základní kámen pomníku Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 15.03.2014
Umístění: Křepice, při hlavní silnici vedoucí obcí od Nikolčic
Nápis:
ZÁKLADNÍ KÁMEN PAMÁTNÍKU
BRATISLAVSKO – BRNĚNSKÉ
OPERACE
1945 – 1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek