Staňkovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 26.03.2014
Umístění: Staňkovice, Tvršická, parčík ul. Tvršická, Postoloprtská
Nápis:
UMÍRALI,
ABYCHOM
SVOBODNĚ
ŽILI
1939 – 1945

ANDĚL ALOIS 1916
DRVOTA ANT. 1904
DRAŽIL JOS. 1918
HORNÍK MIR. 1933
HORNÍK VÁCL. 1924
FIDRANSKÝ J. 1905
KVARDA ANT. 1907
KRÁMSKÝ V. 1925
KUČERA ALEX. 1912
LIBERACKÁ M. 1921
LEŠÁK ANT. 1925
LEŠÁK JOS. 1898
LEŠÁK VÁCL. 1916
MILER JOS. 1910
MAŘÍK ANT. 1930
NOVÁK STAN. 1912
PATERA ALEX. 1917
PATERA VÁCL. 1918
DOLÁK ANT. 1910
FILÍPEK JOS. 1914
HRUŠKA JAR. 1918
KOUT VÁCL. 1901
LEŠÁK FED. 1899
PETERKA P. 1908

PODPĚRA ANT. 1915
POSPÍŠIL JAN 1922
SYNEK ANT. 1914
SYNEK ANT. 1921
SYNEK BOH. 1927
SYNEK JOS. 1913
SYNEK VÁCL. 1925
SOCHORA A. 1899
SVITEK BOH. 1926
ŠAVEL JOS. 1912
ŠAVEL VÁCL. 1919
ŠMÍDA JAR. 1922
ŠMÍDA VLAD. 1918
VAŠEK ANT. 1903
VLASÁK ANT. 1912
ŽĎÁRSKÝ V. 1914
POSLEDNÍK A. 1925
STYBLÍK EM. 1902
ŠPRINC VLAD. 1917
ŠTAMPRECH F. 1887
VANÍK VÁCL. 1914
VERGULIS R. 1905
VLASÁK VIKT. 1923
Poznámka:

Z Ukrajinské obce Noviny České a obcí blízkých byli v databázi VÚA Praha mezi padlými nalezeni (současný název obce je asi Novyny, Rovenská oblast):
Drvota Antonín, Alexandr, četař, nar. 24.3.1904, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 11.928/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, štábní rota. Odveden 21.03.1944 a 04.12.1944, Rovno a Krosno, česká. Padl 10.2.1945, Slovensko.
Hornik Vladimír, Vincenc, vojín, nar. 7.5.1923, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 12.327/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. dělostřelecký pluk. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Dne 7.9.1944 podle protokolu údajně zběhl od jednotky, další osudy neznámé; Karpaty, Mykowa.
Fidranský Josef, Eduard, vojín, nar. 26.4.1905, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 9.828/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Zemřel po zranění 15.09.1944, Karpaty, Przegrody, Krosno, brigádní ošetřovna.
Kvarda Antonín, vojín, nar. Noviny České, Volyň. Příslušník Wojsko Polskie. Zemřel v zajetí 1939.
Kramský Václav, Jan, vojín, nar. 1.1.1925, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 11.872/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 2. spojovací prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno. Padl 09.-23.09.1944, Karpaty.
Lešak Antonín, Josef, vojín, nar. 1.1.1925, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 12.960/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. prapor samopalníků. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 15.09.1944, Karpaty.
Lešák (Ležák) Václav, Antonín, vojín, nar. 21.3.1916, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 9.964/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 24.11.1944, Karpaty.
Miller Josef, Antonín, vojín, nar. 1.5.1911, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 9.971/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 09.-23.09.1944, Karpaty.
Dolák Antonín, vojín, nar. 23.7.1910, Okolek, Žitomir, Rusko, příslušník Rudá armáda. Padl 21.12.1944.
Peterka Petr, Josef, vojín, nar. 15.9.1908, Krasilno, Volyň, kmenové číslo 10.821/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 3. pěší prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl ??.09.1944, Karpaty.
Synek Antonín, Václav, vojín, nar. 5.5.1914, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 12.211/M, příslušník 1. čs. armádní sbor, 1. čs. samostatný ženijní prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 24.11.1944, Slovensko, při útoku na kótu 471.
Synek Antonín, Antonín, vojín, nar. 3.1.1921, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 12.979/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. prapor samopalníků. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 09.-23.09.1944, Karpaty.
Synek Václav, Antonín, vojín, nar. 14.4.1925, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 12.978/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. prapor samopalníků. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 01.10.1944, Karpaty, Machnówka.
Svítek Bohuslav, Jaroslav, podporučík, nar. 23.7.1926, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 12.982/M a 1.437/D, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. prapor samopalníků. Odveden 21.03.1944, Rovno, česká. Padl 06.03.1945, Slovensko, Smrečany, pohřben Smrečany.
Šavel Josef, Václav, vojín, nar. 17.9.1912, Noviny České, Dubno, Volyň, kmenové číslo 10.167/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR. Odveden 18.03.1944, Rovno, česká. Padl 15.09.1944, Karpaty.
Šavel Václav, vojín, nar. 28.1.1919, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 11.117/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR. Odveden 1944, Rovno, česká. Nezvěstný 09.-23.09.1944, Karpaty, dnem 1.1.1945 prohlášen za mrtvého.
Šmida Jaroslav, Josef, vojín, nar. 18.5.1922, Noviny České, Volyň, kmenové číslo 9.859/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor. Odveden 21.03.1944, Rovno, nováček, česká. Padl 09.09.-01.11.1944, Karpaty.
Posledník Antonín, vojín, nar. 6.1.1925, Kozarov, Volyň, kmenové číslo 12.408/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. dělostřelecký oddíl. Odveden 28.03.1944, Rovno, nováček, česká. Padl ??.11.1944, Karpaty.
Styblík Emanuel, Josef, svobodník, nar. 28.7.1902, Volkov, Volyň, kmenové číslo neuvedeno, příslušník 3. čs. samostatná brigáda v SSSR, 4. pěší prapor. Odveden 01.04.1944, Rovno, nováček, česká. Padl 23.9.1944, Karpaty, Lazy, pohřben Lazy.
Šprinc Vladimír, Václav, vojín, nar. 1.8.1917, Dlouhé Pole, Volyň, kmenové číslo 12.037/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 2. dělostřelecký pluk. Odveden 20.03.1944, česká. Padl 09.09.1944, Karpaty, Machnówka, pohřben Machnówka.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

Další informace k historii přípravy v časopisu Věrná stráž č. 1-2/1951, strana 15 - http://www.scvp.eu/VS/VS_06/VS_06_01-02.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4216-00413
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Jaroslav Dorňák