Trebichava

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 20.03.2014
Umístění: Trebichava, na budove Obecného úradu Trebichava
Nápis:
Naším Hrdinom a Osloboditeľom
Andr. Gúšovi
Mich. Borisovi ruským Partizánom
Jul. Jarabému
Ľud. Barankovi
Št. Ďuračkovi
a neznámemu Partizánovi
a všetkým padlým Partizánom
ktorí padli za oslobodenie našej vlasti
vďačná obec Trebichava

Česť ich pamiatke !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°49'19.2'' E18°18'2.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás