Dolná Súča

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Dolná Súča, na budove menšieho obchodného strediska uprostred obce
Nápis:
PAMIATKE DESIATICH
HRDINOV SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
PRÍSLUŠNÍKOV 2. STALINO-
VEJ PARTIZÁNSKEJ BRIGÁ-
DY A OBETIAM FAŠIZMU,
KTORÍ PADLI V BOJI ZA
SLOBODU NAŠEJ VLASTI

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'25.9'' E18°1'51.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Dolná Súča, na menšom obchodnom stredisku uprostred obce
Nápis:
PADLI V BOJI ZA VLASŤ

SRŇAN JOZEF, nar. 7.6.1921, zomrel 22.9.1944.
REPA PETER, nar. 14.5.1922, zomrel september 1944.
MARADÍK ONDREJ, nar. 18.12.1898, zomrel január 1945.
ŠTEFKOVIČ FRANTIŠEK, nar. 20.2.1912, zomrel 22.9.1944.

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'25.9'' E18°1'51.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás