>> Itálie >> Trento

Trento

Osárium Obětí 1. světové války

Autor: Petr Vopěnka, 17.07.2010
Umístění: Trento
Nápis:
IN MEMORIA DEI CADUTI
DELL ESERCITO
AUSTRO – UNGARICO

IN GEDENKEM AN DIE TOTEN
DER ÖSTERREICHISCH –
UNGAR ÏSCHEN ARMEE

IN QUESTO SITO RIPOSANO I RESTI DI
7424 SOLADATI AUSTRO-UNGARIO
CADUTI DURANTE LA QUERA 1915 -1918
?????

Johann Skovar (Šikovatel Jan Škvor)
Poznámka:

Mezi důležitá rakousko – uherská vojenská pohřebiště v Itálii s významným zastoupením padlých vojáků z Českých zemí patří i pohřebiště (Monumento ossario austro – ungarico), umístěné na městském hřbitově v Trentu (Cimitero comunale di Trento). Toto pohřebiště je zároveň významné i z uměleckého hlediska. Vzniklo již za 1. sv. války na podnět rakouského velitele místní posádky – Oskar Guseck von Glankirchen a bylo slavnostně otevřeno v roce 1917. Centrem původního vojenského hřbitova byl sarkofág z červeného mramoru, na kterém byly umístěny alegorické ženské postavy a sochy vojáků. Architektonický návrh monumentu vypracoval architekt Rudolf Perco (poručík v záloze, narozen ve městě Gorizia), sochy jsou dílem umělců Remo Stringari (narozen v Aldenu, provincie Trento) a Josef Rauch. Kolem sarkofágu bylo původně umístěno v kruhu 28 monumentálních korintských sloupů (výška 5 metrů).
Po 1. sv. válce, když se jihotyrolské území stalo součástí Itálie, začaly italské úřady budovat v regionu centrální vojenská pohřebiště (například v Roveretu), na která byly převáženy ostatky padlých rakousko-uherských i italských vojáků ze zrušených menších hřbitovů. V roce 1932 byl sarkofág poprvé přemístěn, a to do středu vojenského hřbitova v Trentu. Při této příležitosti již nebylo obnoveno sloupoví a ze sarkofágu byla sejmuta bronzová socha rakouského orla, třímajícího v pařátech zbraně poražených nepřátel. V roce 1972 došlo ke druhému přemístění sarkofágu, v souvislosti s reorganizací městského hřbitova v Trentu a sarkofág byl přemístěn na své současné místo v severní části hřbitova. V letech 2008 – 2010 prošel sarkofág rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době je v kryptě pod sarkofágem pohřbeno celkem 8076 rakousko – uherských vojáků, z toho 6576 osob bylo původně pohřbeno na místním vojenském hřbitově a dalších 1500 ostatků sem bylo přeneseno ze zrušeného vojenského hřbitova v Pergine. Sarkofág je dnes vnímán i jako součást místního kulturního dědictví a jako připomenutí památky 60000 vojáků z provincie Trento, kteří za 1. sv. války narukovali do rakousko – uherské armády, 11400 z nich padlo během bojů na různých frontách.
V samostatné příloze je uveden seznam identifikovaných vojáků ze zemí Čechy a Morava, kteří jsou pohřbeni v kryptě pod sarkofágem v Trentu, tento seznam však rozhodně není kompletním výčtem všech zde pohřbených vojáků z Českých zemí. Vzhledem k tomu, že autory seznamů byli cizinci, jsou mnohá jména, zeměpisné údaje i další informace ne zcela přesné. U dat narození je někdy uveden rok, jindy stáří zemřelého/padlého.
Historické fotografie, výše uvedený text a všechny v příloze uvedené seznamy poskytl ZÚ Řím pan Giovanni Terranova, místní badatel z provincie Trento.
seznam je zde - http://www.vets.cz/16924-seznam-obeti-k-osariu-obeti-1-svetove-valky/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA-39562
Pomník přidal: Petr Vopěnka
Doplnění informací: PhDr. Ing. Jozef Špánik