Nižná Slaná

P.J.Šafárika

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2011
Umístění: Nižná Slaná, P.J.Šafárika, v parčíku za evanjelickým kostolom
Nápis:
M.J. V.S. O.G.

MARTIN JUNGER
VOJTECH SLOSAR PARTIZÁN
ONDREJ GAZDIK
PARTIZÁN
KAROL DROZDIK
RUMUNSKÍ VOJACI
NIKOLAJ DOBRE
JONEGU JORGU
NEZNÁMI RUMUNI
V Slovenskej zemi odpočívajte v pokoji !
Obec Nižná Slaná venovala na pamiatku
padlím vojakom v r. 1944 a 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°43'28.6'' E20°24'45.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás