Liptovský Hrádok

Pomník František Wisner

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Liptovský Hrádok, SNP 11, vedľa mestského úradu
Nápis:
František Wisner
z Morgensternu
zakladateľ mesta
Liptovský Hrádok
Poznámka:

František Wisner bol do roku 1768 bol kapitánom delostrelectva. Neskôr viedol uhorské vojenské oddiely v Marmarošskej stolici. Od roku 1771 bol lesným prefektom v Arade (Rumunsko). Cisár mu určil v Bukovine na usporiadanie vnútorných pomerov plnú vojenskú moc. V roku 1784 velil jednotkám, ktoré potlačili sedliacke povstanie v susednej Valašskej provincii. Na jeho podnet bola v Temešvári postavená drevená vojenská nemocnica. V roku 1975 sa stal prefektom panstva v Liptovskom Hrádku, kde zriadil lesnícku školu.
(zdroj: https://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/frantisek-wisner/ )
Údaje o mieste narodenia i smrti sa v prameňoch rozchádzajú.
Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994: *1740 Važec +1808 Liptovský Hrádok
https://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/frantisek-wisner/ : *asi 9.2.1704 Smržovka, Česko +25.1.1831 Bratislava
Peter Vítek, ktorý preštudoval archívne materiály, v knihe František Wisner z Morgensternu – jeho pôvod a potomkovia. Ružomberok 2015, píše, že sa narodil i zomrel v Bratislave.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°2'14'' E19°43'16''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Šimovček

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.02.2020
Umístění: Liptovský Hrádok, SNP 14, budova železničnej stanice, na stene budovy na 1. nástupišti, vpravo od vchodu do dopravnej kancelárie
Nápis:
1938 ─ 1945

„ABOŽE MI ZAHYŇ,
ABO BUĎ SLOBODNÝ!“
S. CHALUPKA

ŽELEZNIČIARI
V ODBOJI PADLÝM
ŽELEZNIČIAROM

ŠIMOVČEK JÁN ZASTRELENÝ

VÁŠ ODKAZ ŽIJE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.