Liptovský Hrádok

Pomník Stretnutie armád

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 28.04.2020
Umístění: Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie, malý parčík vedľa parkoviska, za cestou detské centrum Svetluška č. 544/17
Nápis:
SNP
1944 ─ 1964

A AKO SA V HÁJI AGÁTOVOM
MILENCI K SEBE VINÚ POD POCELMI
TAK AJ OBJALI SA NAD EURÓPSKYM ROVOM
OSLOBODENÍ S OSLOBODITEĽMI.

J. LENKO
Poznámka:

Súsošie znázorňuje stretnutie sovietskej a československej armády pri Liptovskom Hrádku, v ktorom už zvádzali tuhé boje o oslobodenie obce partizáni. Sovietski vojaci postupovali údolím Váhu a 1. čs. armádny zbor od Važca a Hybe. Obec bola oslobodená 31. januára 1945. Autorom je akademický sochár Miroslav Ksandr.
(zdroj: https://www.liptovskyhradok.sk/trasou-pam-tihodnost-.html a https://www.dovalovo.sk/news/2015-matej-stepita-sedemdesiate-vyrocie-oslobodenia-liptovskeho-hradku/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.