Liptovský Hrádok

Pamätná tabuľa vojakom - tvorníkom

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.02.2020
Umístění: Liptovský Hrádok, Čs. armády, vpravo za križovatkou ulíc Matuškova a Čs. armády, nad cestou na stene Skalky (Hradská hora)
Nápis:
VOJAK - TVORNÍK

POD TATRAMI, POD BARANCOM,V PODÚBOČÍ,
KAM DOVIDIA Z HRADSKEJ HORY V HRÁDKU OČI,
ROZPRESTRELA
SVOJE KRÍDLA
BIEDA ĽUDSKÁ,
ČO KURUCKÁ
VOJNA BOLA
DOOKOLA.
SVÄTÝ ŠTEFAN, SVÄTÝ DUCH A TRETIA OBEC
ĽAHLY PRACHOM, PROTIVNÍKOM PADLY V OBEŤ
ROKU TISÍC SEDEMSTO A DEVIATEHO */
DĽA POVESTI KALINČIAKA KVÍLIACEHO
KRAJ TEN TICHÝ,
VOJNOU BITÝ,
VOJNOU ŠTVANÝ
I UŠTVANÝ,
ZANEDBANÝ,
CHRASŤOU ZVANÝ
DLHO ČAKAL POMOC NA SVOJU SPÁSU.
BOH DOPRIAL KRAJ SPÍSTUPNIŤ SA DOŽIŤ ČASU.

KEĎ SLOVENSKÁ ZRODILA SA SAMOSTATNOSŤ,
DRAVÝ VOJNY ŽIVEL HĽA TU SKROTILA CNOSŤ.
DIAĽ OD BIČA! -
SLÁDKOVIČA
DEZAVOVAL: **/
NOVÉ SKOVAL
JAVY, POJMY
DNEŠNEJ VOJNY,
NÁŠ VOJAK, BO ZNAL HUDIEŤ AJ NÔTU INÚ,
NIELEN RÚCAŤ, LEŽ AJ STAVAŤ DOMOVINU.
STAVAL CESTY, MOST, LETIŠTE NA MOKRADI,
ČOMU BOLI ĽUDIA TATIER VERU RADI.
ZVRATOM V MIHOT
VRÁTIL ŽIVOT,
STAVITEĽOM
DUŠOU, TELOM
STAL SA VOJAK
AJ NEVDOJAK.
SLÁVU, CHVÁLU ZAMIETAL, CHCEL KRISTA LÁSKU,
PEVCOM, PEJMÁM ODHALIL TAK SRDCA LÁTKU...

*/ KALINČIAK: "SVÄTÝ DUCH" - OROL TATRANSKÝ, 1848
**/ SLÁDKOVIČ: GRÓF MIKULÁŠ ŠUBIC ZRÍNSKY NA SIHOTI-PEJMA EPICKÁ, 124. A 125. VERŠ
Poznámka:

Pamätná tabuľa je venovaná vojakom Pracovného zboru národnej obrany 1940 ─ 1945, ktorí mali v prezenčnej službe hodnosť tvorník. Pracovné jednotky postavili v roku 1941 aj neďaleký most cez horskú riečku Belá. Do jednotiek boli zaraďovaní Židia, Rómovia a slovenskí vojaci s nižšou zdravotnou klasifikáciou.
(zdroj: Balcová Milena, Pracovný zbor národnej obrany 1940 ─ 1941)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.