Bardejov

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Radničné námestie 16, vpravo od vchodu do budovy Mestského úradu Bardejov
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
HRDINSKEJ SOVIETSKEJ
ARMÁDE
NAŠEJ OSLOBODITEĽKE
10. VÝROČIE
OSLOBODENIA MESTA
BARDEJOVA
1945 – 1955

ЧЕСТЬ І СЛАВA
ГЕРОÏЧНІЙ РАДЯНСКІЙ
АРМІЇ
НАШІЙ ВИЗВОЛИТЕЛЬЦІ
10 РІЧЧЯ
ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА
БАРДІЕВА
1945 - 1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'31.3'' E21°16'35.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Radničné námestie 30, na námestí
Nápis:
V TOMTO DOME PO OSLOBODENÍ
BARDEJOVA 19. I. 1945
BOLO VELITEĽSTVO SOVIETSKEJ ARMÁDY
ODKIAĽ SA RIADILA OBNOVA
VOJNOU ZNIČENÉHO MESTA

ČESŤ A SLÁVA
NAŠIM OSLOBODITEĽOM

JANUÁR 1985

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás