Jirkov

Havlíčkovo náměstí, Karla Čapka, Svojsíkovy sady, Zaječická

Hrob neznámých rudoarmejců

Autor: Milan Lašťovka, 26.04.2014
Umístění: Jirkov, Zaječická, na místmín hřbitově vpravo vzadu
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
КРАСНОАРМЕЙЦЫ

ZDE ODPOČÍVAJÍ
RUDOARMĚJCI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4203-00109
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob neznámého rudoarmejce

Autor: Milan Lašťovka, 26.04.2014
Umístění: Jirkov, Zaječická, hrob v zadní části místního hřbitova
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН
НЕИЭВЕСТНЫЙ ВОИН
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4203-00110
Pomník přidal: Milan Lašťovka

První hrob v Jirkově - v péči armády

Autor: Milan Lašťovka, 27.04.2014
Umístění: Jirkov, Zaječická, u vchodu do hřbitova vpravo
Nápis:
ANNA HAUBNER
Zemřela dne 23.května 1904
ve věku 22 let.
Byla prvním zesnulým,
pohřbeným na nově založeném hřbitově.
Z tohoto důvodu se dne 9. října 1935
rozhodla valná hromada
městského hřbitova
tento hrob prohlásit za čestný
a navěka ho udržovat.
Správa hřbitova

Hier ruht
in Gottes Muttererde Frau
Anna Haubner
Sie starb am 23.Mai 1904
im 22. Lebensjahre.

Sie war somit die Erste und
hat den neugebauten Friedhof
mit ihrer Person eröffnet.
Aus diesem Anlass hat die
Vollversammlung des Komunal-
friedhofes am 9. Oktober 1935
den Beschluss gefasst, dieses
Grab als Ehrengrab zu benennen
und für immerwährende Zeiten
in Ordnung zu halten.
Die Friedshofsverwaltung.

O tento
první hrob
pečují
vojáci Bundeswehru,
vojáci Armády
České republiky,
město Jirkov
a Kruh přátel Jirkova.
Poznámka:

čestný hrob na jirkovském hřbitově v péči AČR, Bundeswehru, Kruhu přátel Jirkova a města Jirkov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Karl Tilscher

Autor: Milan Lašťovka, 26.04.2014
Umístění: Jirkov, Zaječická, na místním hřbitově v přední části vlevo
Nápis:
KARL TILSCHER
1896 1918
GEF. ITALIEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka