Smižany

Pomník SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 20.09.2020
Umístění: Smižany, náhorná plošina Geravy v južnej časti Národného parku Slovenský raj, asi 300 m severozápadne od zelenej turistickej značky na vyvýšenine Gerava, pod osamelým smrekom
Nápis:
Z PRÍLEŽITOSTI OSLÁV 20. VÝROČIA SNP
ÚČASTNÍKOM ODBOJA, KTORÍ BOJOVALI A PADLI
ZA LEPŠÍ ŽIVOT, VENUJÚ
ÚČASTNÍCI XI. ZRAZU TURISTOV NA GERAVÁCH
DŇA 23. ─ 26. 7. 1964.

SMZ KUNOVA TEPLICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.