Nikolajevka

Pomník Rudoarmějců a padlých čs. vojáků ve 2. světové válce

Autor: vets.cz, 01.01.1111
Umístění: Nikolajevka, Mykolajivka, Vinnická oblast, Ukrajina
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Původní název obce byl Holendry.
Podklady: Ing. Alexandr Drbal, Jiří Hofman (publikace "Češi na Volyni základní informace", vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha 2007)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych