Mnichovo Hradiště

Pomník Obětem války 1866

Autor: Milan Lašťovka, 03.11.2017
Umístění: Mnichovo Hradiště, Na Habru, křižovatka Na Habru x Klášterská
Nápis:
ZUR ERRINERUNG AN DIE TAPFEREN
K.K.ÖSTER.KRIEGER, WELCHE IN DEN
GEFECHTEN BEI HÜHNERWASSER UND
MÜNCHENGRAETZ AM26. UND 28. JUNI 1866
IN TREUER PFLICHTERFÜLLUNG DEN
HELDENTOD FANDEN.

UPOMÍNKA UDATNÝM C.K. RAKOUSKÝM
VOJÍNŮM,JENŽ V BITKÁCH U KUŘÍVOD A
MNICHOVA-HRADIŠTĚ DNE 26. A 28. ČERVNA
1866,VĚRNI POVINNOSTEM SVÝM
REKOVNĚ PADLI.

GEWIDMET VON
MARIE GRAFFIN WALDSTEIN_WARTEMBERG
GEBORENE FÜRSTINSCHWARZENBERG
1868

VĚNOVÁNO OD
MARIE HRABĚNKY WALDSTEIN
WARTEMBERG_ové, ROZENÉ KNĚŽNY
SCHWARZENBERG_ové,
1868
Poznámka:

Pomník v roce 1868 nechala ze svých vlastních prostředků postavit Marie Leopoldina, hraběnka Valdštejn-Vartenberg, manželka majitele velkostatku Mnichovo Hradiště Arnošta Františka, hraběte Valdštejn-Vartenberg. Pomník byl vyroben ve valdštejnských železárnách v Sedlci u Plzně. Pomník byl v 80. letech 20. století výrazně poničen při stavbě silnice Mnichovo Hradiště-Mimoň, kdy byl výbuchem, který odstraňoval terénní vlnu, doslova rozmetán. Provizorně byl opraven v roce 1994 členy "Komitétu pro udržování památek z války roku 1866".
(zdroj:CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2116-1830
Souřadnice: N50°31'16.38'' E14°56'33.64''
Pomník přidal: Milan Lašťovka