Kláštor pod Znievom

Pamätná tabuľa Imrich Matej Korauš

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Kláštor pod Znievom, Čulenova 16, rodinný dom
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKOCH 1871 – 1918
ŽIL A ZOMREL PLUK. LEKÁR
PROFESOR ZNIEVSKÉHO GYMNÁZIA

MUDR. MATEJ KORAUŠ
SLOVENSKÝ NÁRODOVEC
Poznámka:

Imrich Matej Korauš (16.11.1835 Valča – 27.10.1918 Kláštor pod Znievom) učiteľ a lekár. Študoval medicínu na inštitúte pre výchovu vojenských lekárov vo Viedni. Titul MUDr. získal v roku 1861. Pôsobil ako vojenský lekár v Sedmohradsku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás