Stará Lysá

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Adam Vykydal, 26.02.2011
Umístění: Stará Lysá, střed obce
Nápis:
1914-1918
TĚM KTEŘÍ ŽIVOT OBĚTOVALI
A SVOBODY SE NEDOČKALI.

Čermák Josef
Faltys Josef
Havelka Antonín č.88.
Matouš Josef
Novák Josef
Procházka Jan
Šácha Josef č.35.
Šácha Václav č.15.
Šeller Josef a Václav
Špitálský Václav č.101.
Šťastný Antonín č. 57.
Šťastný Josef č.4.
Urban Josef č.2.
Volf Josef č.44.
Zradička Václav

VĚŘTE ŽE ANI NAŠE OBĚŤ NEBYLA MARNOU!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2113-01816
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Adam Vykydal, 26.02.2011
Umístění: Stará Lysá, hřbitov
Nápis:
ZDE JSOU POCHOVÁNI RUDOARMĚJCI,
KTEŘÍ ZAHYNULI V DOBĚ VLASTENECKÉ VÁLKY
ZA SVOBODU SVÉHO NÁRODA I ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKA

ARMISTROV ALEXANDR PAVLOVIČ
+13.5.1945
SARKISJAN AZNUVAN OGANĚSOVIČ FEDORENKO A. M.
+14.7.1945
JANČA ANTON VLADIMIROVIČ
*1909 +22.7.1945
VESELOV VASILIJ P. P. 71775 K
*1918 +18.9.1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE

ЗДЕСЬ ПОХОЖЕНЫ КРАСНОРАМЕЙЫ
КОТОРИЕ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЗА СВОБОДУ СВОЕЙ РОДИНЫ И ЗА СВОБОДУ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

АРМИСТРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
+13.5.1945
ЯНЧА АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
*1909 +22.7.1945
САРКИСЯН АЗНУВАН ОГАНЕСОВИЧ ФЕДОРЕНКО А. М.
+14.7.1945
ВЕСЕЛОВ ВАСИЛИЙ
П. П. 71775 К
*1918 +18.9.1945

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2113-01811
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Ivan Semjonovič Ževaženko

Autor: Adam Vykydal, 26.02.2011
Umístění: Stará Lysá, hřbitov
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН
CЕРЖАНТ КРАCНОЙ АРМИИ
ЖЕВАЖЕНКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ
ПОГИБШИИ В БОЯH ПРОТИВ
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
ЧЕХОСЛОВАКИИ.
ПОДИЛСЯ 1925 ГОДА НА УКРАИНЕ.
УБИТ 10. МАЯ 1945 Г.

ZDE JEST POCHOVÁN
PODDŮSTOJNÍK RUDÉ ARMÁDY
ŽEVAŽENKO IVAN SEMJENOVIČ
ZAHYNUVŠÍ V BOJÍCH
S NĚMECKÝMI OKUPANTY
ZA SVOBODU A NEZÁVISLOST
ČESKOSLOVENSKA.
NARODIL SE ROKU 1925 NA UKRAJINĚ
ZABIT 10. KVĚTNA 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2113-01928
Pomník přidal: Adam Vykydal