Žiar nad Hronom

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, SNP 16, na budove bývalého biskupského paláca
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL
A PÔSOBIL POČAS
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
ŠTÁB ŠTEFÁNIKOVEJ
PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
29. AUGUSTA 1964

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, SNP 16, na budove bývalého biskupského paláca
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL v r. 1946 – 1950
TEOLOGICKÝ INŠTITÚT
SALEZIÁNOV
PROTINÁBOŽENSKÍ NÁSILNÍCI
ODVLIEKLI REHOĽNÍKOV V NOCI 14. 4. 1950
DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA
ZA PROTEST PROTI TOMUTO BEZPRÁVIU
BOLI TRÝZNENÍ A ODSÚDENÍ TÍTO OBČANIA:
ŠTEFAN ZÚBRIK OBEŤ TERORU
JÁN BARNIAK 30 MES. VÄZENIA
ALBÍN HURTÍK 18 MES. VÄZENIA
ĽUDOVÍT DEKÝŠ 7 MES. VÄZENIA
ČESŤ A VĎAKA STATOČNÝM !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás