Žiar nad Hronom

Pamätná tabuľa Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, na budove Mestského úradu Žiar nad Hronom
Nápis:
25
ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM SOVIETSKEJ ARMÁDY –
OSLOBODITEĽOM MESTA
ŽIAR NAD HRONOM
1945 – 1970
ODHALENÉ PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA
OSLOBODENIA MESTA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás