Rožďalovice

Pamětní deska Josef Hojsák

Autor: Adam Vykydal, 13.11.2010
Umístění: Rožďalovice, Rektorysova, fasáda domu
Nápis:
RODNÝ DŮM
ITAL. LEGIONÁŘE 39. ČS. P. PL.
JOSEFA HOJSÁKA
*18.II.1897.
POPRAVEN RAKOUSKOU JUSTICÍ PRO
ÚČAST V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA
15.VI.1918 NA MONTE GUARDIA.
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena 28. října 1925.
Přepis rozhlasové relace vysílané v místním rozhlase pravděpodobně v padesátých letech:
"Dnes vzpomeneme rodáka, který nebyl ani spisovatelem, ani umělcem, ale přesto zaslouží naší vděčné vzpomínky. Je to Josef Hojsák, který se narodil v Rožďalovicích 8. února 1897 v bývalé Křinecké, dnes Rektorysově ulici jako syn krejčího a pozdějšího zaměstnance cukrovaru. Vyučil se knihařem, byl horlivým sokolským dorostencem a jako mladý voják přešel na italskou stranu a vstoupil do legie. Na italské frontě vykonával těžkou výzvědní službu. Byl zajat rakouským vojskem 15. června 1918 a ještě téhož dne byl pro účast na odboji popraven na Monte Quardiu. Jeho ostatky jsou čerstvě uloženy na Olšanských hřbitovech. Jeho rodný dům je označen pamětní deskou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03159
Pomník přidal: Adam Vykydal