Strachaly

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Arno Glaser, 10.02.2014
Umístění: Strachaly
Nápis:
1914 - 1918
Zum Ehrenden Andenken
An unsere gefallenen
Helden
Wenzel Köcher gefl. 4.8.1915 Osten
Ernst Sinke gefl. 5.8.1915 Osten
Korpl. Wenzel Neumann + 4.8.1918
Theresienstadt
Franz Weis + 4.4.1918 Ungarn
Gewidmet vom Bund d. Deutschen
Landjugend u. d. Bewohnerschaft
Strachel im Juli 1921.
J.Fiala Leitmeritz
Poznámka:

Köcher Wenzel: Inf., k. k. LstIR. Nr. 13, 2.Komp., *1895 - +4.8.1915, bez bližších údajů.
Sinke Ernst: Inft., k. k. LIR. Nr. 9, 5. Komp., *1896 - +5.8.1915 Halič. Verlustliste Nr. 353 z 10.1.1916 uvádí dodatek z Verlustliste Nr. 308, kde je jmenovaný uvádĕn pouze jako zranĕný.
Neumann Wenzel: Korp., IR. Nr. 11, 2. Komp., *1892 – 17.5.1918 GarnSpit., Nr. 13, Terezín a tamtéž pohřben. Na pomníku je datum +4.8.1918.
Weis Franz: Inft, domobr. okr. velit. č. 10, *1878 – 1.4.1918, záložní nemocnice Trnava (tehdy Uhry), odd. nervovĕ nemocných. Pohřben tamtéž. Na pomníku +4.4.1918.
Rodáci nebo příslušní do obce, ale na pomníku neuvedeni:
Kirschner Wenzel: ResKorp. TitZugsf., IR. Nr. 94, 14. Komp., *1883 – +19.9.1914 Pričinović, Srbsko.
Kühnel Paul: IR, Nr. 94, *2.10.1889 - +1914 Srbsko.
Neumann Alois: FKR. Nr. 27, *1886 - +14.4.1916 Nowy Poczajew, Volyň.
(zdroj: VHÚ, Oö landesbibliothek, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4205-00469
Pomník přidal: Arno Glaser