Pátek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Adam Vykydal, 18.01.2011
Umístění: Pátek, náves
Nápis:
VÁM, KTEŘÍ JSTE NÁM KRVÍ SVOJÍ
VYKOUPILI SVOBODU ZTRATIVŠI MLADÝ ŽIVOT
ZE ZVŮLE TYRANŮ VĚNUJÍ VDĚČNÍ SPOLUOBČANÉ

BUREŠ FRANTIŠEK
ČECH JOSEF
ČECH VÁCLAV
ČEJKA FRANTIŠEK
HAVELKA VÁCLAV
JAMBOR FRANTIŠEK
KARAFIÁT JOSEF
KARAFIÁT VÁCLAV
KUBÍČEK VÁCLAV
NOLL VÁCLAV
PROCHÁZKA FRANTIŠEK
SUCHÁNEK JOSEF
VECKO JOSEF
VESELÝ VÁCLAV
VOLEK KAREL
MUSIL ALOIS
CEPEK FRANTIŠEK
KALVA JOSEF
KOTEK JOSEF
NOVÁK BOH.
NOVÁK JOSEF
NOVOTNÝ JAN
NOVOTNÝ VÁCLAV
TREJBAL BEDŘICH
VOKNĚR KAREL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03289
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob František Janeba

Autor: Marek Skýpala, 26.12.2018
Umístění: Pátek, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
JANEBA
ROLNÍK Z MILČIC
* 16.2.1895 + 28.12.1927.
Poznámka:

František Janeba se narodil v Pátku u Poděbrad. Po obchodní škole pracoval jako hospodářský úředník. Zajat byl jako vojín - jednoroční dobrovolník dne 3.6.1916 u Počajeva. V té době sloužil u c.k. 44. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 29.3.1917 v Borzně v Černigovské gubernii. Do čs. vojska byl zařazen dne 21.7.1917 jako vojín 5. střeleckého pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 21.10.1920 v hodnosti četaře.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'9.22'' E15°9'35.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Peřina

Autor: Marek Skýpala, 26.12.2018
Umístění: Pátek, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK PEŘINA
* 29. VI. 1884 - + 29. XI. 1961
Poznámka:

Jedná se o hrob Františka Peřiny, který se dle vojenských záznamů narodil dne 29.6.1883 v Pátku. Souhlasí vše kromě poslední číslice roku narození. Může se jednat o omylný přepis.
František Peřina po obecné škole pracoval jako hajný. Zajat byl jako vojín c.k. 26. pluku polního dělostřelectva dne 3.11.1918 u Trientu. Dne 7.12.1918 nastoupil k 6. pluku polního dělostřelectva (italských legií). Demobilizován byl dne 13.8.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)
V matrice oddaných (ženil se 17.8.1909 ve Vrbici) je uvedeno povoláním dělník.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'9.09'' E15°9'34.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser