>> Francie >> Wormhout

Wormhout

Pamětní deska kapitulace pevnosti Dunkerque

Autor: Milena Kolaříková, 21.05.2017
Umístění: Wormhout, ve středu obce
Nápis:
ZDE VE WORMHOUTU V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
9. KVĚTNA 1945, DEN PO PODEPSÁNÍ VŠEOBECNÉ
NĚMECKÉ KAPITULACE V BERLÍNĚ, ČESKOSLOVENSKÝ
BRIGÁDNÍ GENERÁL ALOIS LIŠKA
V DOPROVODU ČESKOSLOVENSKÝCH, BRITSKÝCH
A FRANCOUZSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ PŘIJAL
BEZPODMÍNEČNOU KAPITULACI NĚMECKÝCH ODDÍLŮ
OPEVNĚNÝCH V PEVNOSTI DUNKERkU OD ZÁŘÍ 1944.

ICI, À WORMHOUT, DANS LA MATINÉÉE DU 9 MAI 1945
AU LENDEMAIN DE LA CAPITULATION GÉNÉRALE
ALLEMANDE À BERLIN, LE GÉNÉRAL DE BRIGADE
TCHÉCOSLOVAQUE ALIS LIŠKA, ENTOURE D´OFFICIERS
TCHÉCOSLOVAQUES, BRITANNIQUES ET FRANÇAIS
REÇUT LA REDDITION SANS CONDITION DES TROUPES
DE DUNKERQUE RETRANCHÉES DANS LA FORTERESSE
DE DUNKERQUE DEPUIS SEPTEMBRE 1944.

REALISE EN 2017 GRÁCE AU SOUTIEN DE L´INSTITUT DE L´HISTOIRE MILTAIRE DE PRAGUE DE LA VILLE DE WORMHOUT ET DE L´ASSOCIATION TCHECOSLOVAQUE DES LEGIONNAIRES
Poznámka:

Pamětní deska (odhalena 21.5.2017) na zdi malé budovy, která zbyla ze zámku, kde v roce 1944 sídlilo spojenecké velitelství, vznikla na návrh českého Vojenského historického ústavu. Nová deska nahradila starší plaketu, kterou starosta Wormhoutu na místě předal řediteli VHÚ Aleši Knížkovi. Slavnostního ceremoniálu s vojenskými poctami se zúčastnili čeští vojáci v dobových uniformách legionářů první světové války i čestná jednotka francouzské armády.

Přístav Dunkerque se po vylodění spojenců v Normandii stal jednou z německých bašt na francouzském pobřeží. Českoslovenští vojáci se do jeho obléhání zapojili na začátku října 1944. Velitel československé brigády Liška byl jmenován operačním velitelem Dunkirk Forces, k nimž krom Čechoslováků patřily také britské, kanadské a francouzské jednotky.
Během sedmiměsíčního obléhání se s výjimkou několika výpadů kolem přístavu odehrával vleklý poziční boj, v němž padly téměř dvě stovky československých vojáků. Velitel přibližně 12 tisíc německých vojáků Friedrich Frisius až do konce války odmítal kapitulaci. Podepsal ji až 9. května 1945 na zámku ve Wormhoutu.

další foto v příloze - původní deska.
Překlad:
Zde byla 9. května 1945 podepsána kapitulace pevnosti Dunkerque.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková
Doplnění informací: Vladimír Štrupl