Ostrov

Karlovarská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Vyčichlo, 01.09.2013
Umístění: Ostrov, na prostranství před piaristickou kolejí na jihozápadním okraji města
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Vrcholně barokní kapli sv. Floriána nechala vystavět v letech 1692-1693 markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská na jihozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). V roce 1788 však byla kaple uzavřena a přeměněna na sýpku. Po rekonstrukci byla kaple roku 1933 znovu otevřena jako památník obětem 1. světové války. Ve 2. polovině 20. století sloužila bývalá kaple jako skladiště a postupně zchátrala. V roce 2007 byla kaple po celkové rekonstrukci přeměněna na pomník obětem násilí na Ostrovsku.
(zdroj http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-kaple-sv-floriana/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4106-38993
Souřadnice: N50°18'15.00'' E15°56'06.05''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 20.08.2009
Umístění: Ostrov, budova SPŠ
Nápis:
Na paměť obětí
umučených fašisty
v koncentračním
táboře Ostrov

Měst NV Ostrov
13. V. 1962

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4106-40088
Souřadnice: N50°18'9.8'' E12°56'27.7''
Pomník přidal: Martin Brynych

Pamětní deska Vojenského spolku veteránů

Autor: Milan Lašťovka, 24.03.2019
Umístění: Ostrov, Karlovarská, hřbitov - zeď kostela
Nápis:
Jn dankbarer Erinnerung
seinen verstorbenen Kameraden
gewidmet vom
k.k.Reichsbund Erzherzog v. Österreich
Ferdinand IV. Grossherzog von Toskana
Militär-Veteranen-Verein Schlackenwerth
zum Feste des 40 jähriges Bestandes
am 8. Juni 1913.
Poznámka:

Ve vděčné vzpomínce
na zemřelé kamarády
věnováno c.k. Říšským spolkem Arcivévody Rakouského
Ferdinanda IV, velkovévody Toskánského,
Vojenskému-Veteránskému-Spolku Ostrov
u příležitosti
40 - letého trvání
dne 8. června 1913.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'59.25'' E12°56'24.08'' (poloha kostela)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Emanuel Grömling

Autor: Rudi Kreisl, 04.08.2020
Umístění: Ostrov, Karlovarská, hřbitov - zeď kostela
Nápis:
Emanuel Grömling
Lieutenant im 28. k.k.Lin.Jnf.Regt.
starb im 35. Lebensjahre den 20. Sept.1845.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'59.25'' E12°56'24.08'' (poloha kostela)
Pomník přidal: Milan Lastovka