Poriadie

Pomník Obetiam bitky v roku 1848

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Poriadie, v poli nad osadou Dolný Výhon
Nápis:
1848
1968

KRVOU PREDKOV OROSENÁ
V SLÁVE VEKOV NEZVÄDNI
NAŠIM BOJOM ZVELEBENÁ
ŽI, SLOBODA NAŠICH DNÍ

sign.
BELOHRADSKÝ
KUSÝ
FÁBRY 1968
Poznámka:

Na mieste pamätníka zahynulo v boji proti cisárskym vojskám 12 hurbanovcov. Uskutočnila sa tu posledná bitka 1. výpravy povstaleckého vojska slovenskej revolúcie v roku 1848.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'59.9'' E17°35'53.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás