Zlaté Hory

Hornická, Kostelní, Lázeňská, U Sv. Rocha, Wolkerova, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Bc. Jaromír Knotek, archiv
Umístění: Zlaté Hory
Nápis:
(podstavec)
Unseren Helden die im weltkriege
1914 - 1918
gefallen vind...

..... der Stadt Zuckmantel
Poznámka:

V roce 1922 byl ve Zlatých Horách postaven a vysvěcen pomník 118 padlým mužům v 1. sv. válce. Pomník zhotovily místní kamenické firmy Josefa Förstera a Josefa Matterna. Pietní místo bylo vybráno na kostelním náměstí u kaplanského domu. Po úpravách opěrné zdi hřbitova a rozšíření kostelního náměstí, byl v roce 1937 pomník přemístěn do malého parčíku. Během 2. sv. války byly k pomníku přidávány kamenné desky se jmény německých vojáků padlých převážně na východní frontě, což bylo zřejmě hlavním důvodem likvidace pietního místa po roce 1945. Pomník byl jako nevhodný odstraněn a na jeho místě byla v květnu 1947 vysazena „lípa svobody“.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marian Čep
Doplnění informací: Jaromír Knotek

Památné místo Vinzenz Brauner

Autor: Marek Skýpala, 22.06.2021
Umístění: Zlaté Hory, Turistický přístřešek s lavicemi na okraji lesní cesty.
Nápis:
KČT
BRAUNEROVA LAVIČKA
765 m
FARÁŘ A STAROSTA V. BRAUNER BUDOVAL
TURIST. TRASY, ZA VÁLKY ZATČEN GESTAPEM.
2009 je165M

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'36.71'' E17°25'27.43''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Strom republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.06.2019
Umístění: Zlaté Hory, Hornická, v parčíku proti domu č. p. 700
Nápis:

STROM REPUBLIKY
(Lípa srdčitá - Tilia cordata)
Vysazen u příležitosti 100. výročí vzniku
republiky Československé
28. října 2018.

SKAUT
Zlaté Hory

STROMY
SVOBODY
1918
- 2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 19.08.2009
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní, hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie, nad urnovým hájem
Nápis:
NETŘEBA SLZ…
ZEMŘELI ŘADOVÍ
BOJOVALI ZA NÁS
AŤ SPÍ...

TŘI OBĚTI FAŠISMU
1938 – 1945

...PADLI, ABYCHOM MY ŽILI....
Poznámka:

Pomník byl původně na lesním hřbitově v Rejvízu, k jeho patě přidána deska dále neuvedeným obětem.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7102-07143
Souřadnice: N50°15'54.8'' E17°23'59.3''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši

Lípa svobody

Autor: Jaromír Knotek, 25.08.2020
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní
Nápis:
bez nápisu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaromír Knotek

Pamětní deska Vinzenz Brauner

Autor: Marek Skýpala, 22.06.2021
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní, deska na čelní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Nápis:
VINZENZ BRAUNER
* 18.11.1877 Salisov
+ 30.1.1943 Lubsko

1909-1941
farář
1915-1941
děkan
1924-1927
místostarosta
1927-1938
starosta

OBĚŤ NACISMU
POHŘBEN VE ZLATÝCH HORÁCH 6.2.1943

Jeho památce obyvatelé Zlatých Hor
2019

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'51.02'' E17°23'50.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Vinzenz Brauner

Autor: Marek Skýpala, 22.06.2021
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní, u vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Nápis:
Die Erneuerung der Stiegenanlage
und vollständige Renovierung der
Pfarrkirche wurde, unter opferfreudiger
Beihilfe Sr. Eminenz des Herrn
Kardinal Dr. Adolf Bertram,
durchgeführt vom Hochw. Herrn Beistl. Kat.
Erzpr. und Bürgermeister Vinzenz Brauner.
Anno 1937.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'50.97'' E17°23'50.33''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Siegel

Autor: Jana Šubrtová, 07.08.2017
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní, hřbitov u kostela
Nápis:
Familie Siegel
Alois Siegel
Staats-Gewerbeschüler
starb am 22. Dezember 1919 im 23. Lebensjahre.
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'52.75'' E17°23'57.6''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vinzenz Brauner

Autor: Marek Skýpala, 13.09.2021
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní, městský hřbitov
Nápis:
Hier erwartet
den Auferstehnungstag
der hochwürdige Herr
Erzpriester u. geistliche Rat
Vinzenz Brauner
Pfarrer v. Zuckmantel.
Geb. 18. Nov. 1877 in Salisfeld.
Zum Priester geweiht am 26.7.1900
in Weidenau.
Gest. 30. Jänner 1943
in Sommerfeld N.L.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'52.29'' E17°23'55.94''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Otte

Autor: Ondřej Kolář, 31.01.2021
Umístění: Zlaté Hory, Kostelní, městský hřbitov, u stěny, v sousedství bývalého židovského hřbitova
Nápis:
Hermine Otte
Oberwachtmeistersgattin
1877–1932

Josef Otte
Gend. Oberwachtmeister
1872–1940

Schlaft wohl!
Poznámka:

velitel četnické stanice ve Zlatých Horách, účastník bojů o zajištění státních hranic v letech 1918–1921


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°15'52.76'' E17°23'57.6'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ondřej Kolář