Levice

F. Engelsa, Kalmána Kittenbergera, Námestie hrdinov, SNP, Tyršova

Pamätná tabuľa Jozef Cíger-Hronský

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2010
Umístění: Levice, F. Engelsa 3, Pedagogická a sociálna akadémia
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ŠTUDOVAL V ROKOCH 1910 – 1914
NA UČITEĽSKOM ÚSTAVE VÝZNAMNÝ SPISOVATEĽ,
MALIAR, SPRÁVCA MATICE SLOVENSKEJ.
ZAKLADATEĽ ZAHRANIČNEJ MATICE SLOVENSKEJ.

JOZEF CÍGER
HRONSKÝ

*23.2.1896 +13.7.1960

V ROKU J. C. HRONSKÉHO 2010

MATICA SLOVENSKÁ
DOM MS LEVICE

sign. M. RÓNAI
Poznámka:

Jozef Cíger-Hronský (23.2.1896 Zvolen – 13.7.1960 Luján, Argentína, poch. v Martine) spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor a publicista. V rokoch sa ako vojak pešieho pluku zúčastnil na vojenských operáciách na talianskom fronte. V roku 1944 ho počas SNP povstalci zatkli a uväznili. Po potlačení povstania ukazoval Nemcom domy, kde bývali ľudia, ktorí sa pridali k partizánom a povstaleckej armáde. Po roku 1945 emigroval do Argentíny.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Peter Jilemnický

Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2010
Umístění: Levice, F. Engelsa 3, Pedagogická a sociálna akadémia
Nápis:
V TEJTO BUDOVE V r. 1921 MATUROVAL
NÁRODNÝ UMELEC
PETER JILEMNICKÝ

ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ SOC. LITERATÚRY
Poznámka:

Peter Jilemnický (18.3.1901 Kyšperk, dnes Letohrad – 19.5.1949 Moskva) bol komunistický slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ českého pôvodu. Vojenskú službu vykonával v rokoch 1921-23 v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici. 12.7.1926 bez povolenia úradov emigroval do ZSSR, kde pôsobil v družstve Interhelpo. Do vlasti sa vrátil v roku 1929. Roku 1938 ako český učiteľ odchádza nie celkom dobrovoľne do Česka, kde sa zapájal do ilegálnej činnosti KSČ. 27.10.1942 ho zatklo Gestapo, bol odsúdený na osem rokov nútených prác a prevezený do pracovného tábora Griebo pri Coswigu, neskôr do tábora Dessau. Od roku 1948 bol kultúrnym atašé československého veľvyslanectva v Moskve. Vyznamenaný bol radom SNP I. triedy.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2010
Umístění: Levice, Kalmána Kittenbergera, na budove synagógy
Nápis:
Každý hriech a previnenie človeka
strháva svet k pádu.

Pamiatke
židovským spoluobčanom,
deportovaným v roku 1944
do táborov smrti.
Levice, 1994

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'16.4'' E18°36'12.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Osloboditeľom mesta

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Levice, Námestie hrdinov, uprostred námestia
Nápis:
HRDINOM
BOJA A PRÁCE ZA OSLOBODENIE
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA VEČNÚ PAMÄŤ
1944 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'13.0'' E18°36'25.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Levice, SNP, cintorín, pravá strana
Nápis:
1848

AZ 1849 ÉVI APRIL HÓ 19-KÉN
NAGY – SALLÓNÁL
VIVOTT CSATÁBAN MEGSEBESÜLT
´S LÉVÁN ELHALT HONVÉDEK
EMLÉKÉRE ÁLÍTÁK
LÉVA HÖLGYEI
1871 – ÉVBEN
Csatájok a védelmezett
Népjog csatája volt,
Melyet szent eskű, szent kötés
Ellen zsarnok tiport.
Poznámka:

Za pomníkom je spoločný hrob obetí revolúcie.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gyula Varhanyik

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Levice, SNP, vojenský cintorín, vľavo od hlavného pomníka
Nápis:
VARHANYIK
Gyula
1898 - 1918

Béke hamvaira!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Birner

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Levice, SNP, vojenský cintorín, vpravo od hlavného pomníka
Nápis:
JOZEF
BIRNER
1891 – 1932
Poznámka:

podľa dátumu narodenia by to mohol byť i priamy účastník prvej svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Ditte

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Levice, SNP, vojenský cintorín, ľavá časť
Nápis:
ROT. DITTE
LADISLAV
1930 – 1952

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob József Mráz

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Levice, SNP, vojenský cintorín, ľavá časť
Nápis:
MRÁZ JÓZSEF
1920 – 1942

Nyugodjál békében!
Poznámka:

hrob je na cintoríne vojakov padlých v prvej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Béla Missík

Autor: Ladislav Barabás, 31.03.2016
Umístění: Levice, SNP, vojenský cintorín, ľavá časť
Nápis:
MISSÍK BÉLA
1906 - 1942
Poznámka:

hrob je na cintoríne vojakov padlých v prvej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás