Stříbrnice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 26.12.2009
Umístění: Stříbrnice, naproti hřbitovu
Nápis:
(přední strana)
PADLÝM
A
ZEMŘELÝM
VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918
VĚNUJÍ
OBČANÉ

ČEST PAMÁTCE
PADLÝM OBĚTEM
V DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLCE

(levá strana)
MAZURA DOM. 1880-1915
VRÁNA FRANT. 1892-1915
ZEDNÍČEK JOS. 1880-1915
JÁŠEK JAN 1885-1916
ŠKRKÁNEK JOS. 1888-1916

(pravá strana)
BOSÁK FRANT. 1899-1917
NOVÁK ALOIS 1874-1917
NOVÁK JOSEF 1893-1917
ZBEDINA KAR. 1868-1917
BOSÁK ANT. 1874-1918

ŠŤASTNÍK FRANTIŠEK 1873-1916
ŠŤASTNÍK JAN 1873-1917
Poznámka:

Text pravé strany ověřen dle detailu na portále CEVH MO ČR. Text levé strany nelze ověřit; rozdílně od seznamu z portálu CEVH MO ČR v něm autor uvedl jméno Škrkánek Josef (na portále není) a neuvedl jméno Hrabal Josef (na portále je).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07265
Souřadnice: N49°19'38.80'' E17°14'38.90''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička